Финансова информация

Финансова информация 2020 г.

2019
2018 2017

Финансова информация, 2017 г.


2016

Финансова информация, 2016 г.

2015

Финансова информация, 2015 г.

2014

Финансова информация, 2014 г.

2013

Финансова информация, 2013 г.

2012

Финансова информация, 2012 г.

2011 2010

Финансова информация 2010 г.

2009

Финансова информация 2009 г.

2008

Финансова информация 2008 г.

IV тримесечие 2008 г.

Годишен консолидиран финансов отчет на ПИБ АД за 2008 г. (одитиран)

Годишен отчет за годината, приключила на 31 декември 2008 г. (неконсолидиран)

Kонсолидирани финансови отчети на Първа инвестиционна банка АД към 31 декември 2008 г. (неодитирани)

Неконсолидирани финансови отчети на Първа инвестиционна банка АД към 31 декември 2008 г. (неодитирани)

III тримесечие 2008 г.

Консолидиран финансов отчет на ПИБ АД към 30 септември 2008 г.

Неконсолидирани финансови отчети на Първа инвестиционна банка АД към 30 септември 2008 г. (неодитирани)

II тримесечие 2008 г.

Консолидиран финансов отчет на ПИБ АД към 30 юни 2008 г.

Неконсолидиран финансов отчет към 30 юни 2008 г. (одитиран)

Неконсолидиран финансов отчет към 30 юни 2008 г.

I тримесечие 2008 г.

Консолидиран финансов отчет на ПИБ АД към 31 март 2008 г.

Неконсолидиран финансов отчет към 31 март 2008 г.

2007

Финансова информация 2007 г.

IV тримесечие 2007 г.

Доклад за дейността 2007 г.

Финансова информация към 31 декември 2007 г.

III тримесечие 2007 г.

Финансова информация към 30 септември 2007 г.

II тримесечие 2007 г.

Финансова информация към 30 юни 2007 г.

Проспект на ПИБ / 20.04.2007 г.

Проспект на Първа инвестиционна банка АД от 20 април 2007 г.