Тарифа

за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка