Бюлетин

за лихвите, начислявани от Първа инвестиционна банка АД, по банковите сметки в национална и чуждестранна валута