"Частно банкиране" от Fibank

"Частно банкиране" е услуга за нашите специални клиенти, които ценят високо своето удобство, спестено свободно време и професионално отношение в света на финансите

Услугата се ползва от предприемачи, представители на висшия корпоративен мениджмънт в България, лекари, адвокати, нотариуси, IT специалисти, частни съдебни изпълнители, публични личности, спортисти и всеки друг, който желае да се възползва от предимството на личното внимание и персонално обслужване.

Като клиент на „Частно банкиране" във Fibank Вие получавате личен банкер, който отговаря за качественото и навременно банково обслужване

Личният банкер е добре запознат с Вашите изисквания и финансови потребности и Ви предлага индивидуални и гъвкави банкови решения, които способстват за постигане на оптимални резултати. 

Клиентите на „Частно банкиране" ползват и редица допълнителни удобства:
 • индивидуални приемни зали за комфорт;
 • конфиденциалност;
 • специално обособена каса за обслужване; 
Личният банкер може да Ви съдейства с:
 • посещения на място при клиента, което допълнително улеснява процесите на банкиране;
 • инкасови операции и доставяне на парични средства на посочена от клиента локация;
 • съдействие при пътувания, като захранване на кредитна карта, блокиране и разблокиране на кредитни карти, сключване на застраховки, съдействие при ползване на concierge услуги и др.;
 • съдействие при осъществяване на сделки на капиталовите пазари;
 • администриране и предлагане на актуални банкови оферти за депозитни и други спестовни продукти;
 • предоставяне на справки, отчети и други изисквани банкови документи;
 • съдействие при покупка на инвестиционно злато;
 • запазване и управление на лични трезори в банката;
 • достъп до специални оферти на партньори на банката;
 • погасяване на данъчни задължения, както и много други финансови услуги. Като клиент на „Частното банкиране" от Fibank Вие може да се възползвате още и от:
 • дистанционни нареждания на преводи както към трети лица, така и между собствени сметки. Услугата доставя висока добавена стойност и е широко използвана;
 • висок кредитен лимит с обща необезпечена експозиция към банката в размер на до 250 000 лв .*, включваща потребителски кредити, кредитни карти и овърдрафт. Клиентите получават и пълно съдействие и бърз отговор при кандидатстване за ипотечен кредит;
 • достъп до инвестиране във взаимни фондове, които се предлагат основно на клиенти на „Частно банкиране". Повече информация за инвестиционните продукти може да бъде открита на сайта на банка www.fibank.bg раздел Инвестиционни услуги и дейности;
 • безплатни карти за бърз ВИП достъп до ски пистите в Банско, както и множество покани за значими културни и спортни събития в страната;
 • и от много други приятни изненади, които традиционна предлагаме на своите клиенти.
НОВО!


НИВА ЛИМИТИ
за изпълнение на нареждания, подадени чрез дистанционен способ за комуникация от клиенти със сключен договор за обслужване при условията на „Частно банкиране" без изискване за допълнително потвърждение по телефона:

BGN

Лимит на трансакция

Дневен лимит 

за физически лица

 500.00

 2 000.00

за юридически лица 

 2 000.00

 10 000.00

  в сила от 13 август 2019 г.

 
* Пълните условия за кредитните продукти могат да бъдат предоставени при запитване.