Моята Fibank Кипър

Предимства

Банкирате 24 часа в денонощието

Подходящо за

За клиенти на Fibank със сметки, открити в клон Кипър.

Удобства

Банкирате с Token устройство

Нашето предложение
Eлектронно банкиране Моята Fibank Cyprus е предназначено за клиенти на Fibank със сметки, открити в клон Кипър. След предварителна регистрация за My Fibank Cyprus можете да извършвате преводи и справки дистанционно.Необходимо е да имате компютър с интернет връзка и 24 часа в денонощието можете да извършвате следните банкови операции:

Справки (пасивно банкиране) относно:
 • наличности и операции по банковите Ви сметки;
 • валутните курсове на Fibank клон Кипър;
 • друга справочна информация.

Нареждане на преводи (активно банкиране):

 • Кредитен превод:
  • за преводи към други клонове на Fibank;
  • за преводи към други банки;
  • възможност за използване на договорен курс.
 • Преводи в рамките на клон Кипър:
  • от и по сметка на един и същ клиент във Fibank клон Кипър;
   • преводи към сметки на други клиенти, водени във Fibank клон Кипър;
   • нареждане на преводи с бъдеща дата;
   • възможност за използване на договорен курс.
Как да станете клиент?

За да станете клиент на електронно банкиране Моята Fibank Cyprus, е необходимо да:

 • имате открита поне една сметка на място във Fibank клон Кипър;
 • притежавате валиден имейл адрес;
 • закупите Token устройство от Банката;
 • направите еднократна регистрация.
Потребители на услугата могат да бъдат:

Физически и юридически лица, регистрирани като клиенти във Fibank клон Кипър.Условията, които Ви предлагаме

РегистрацияБез такса
Лимити за преводи

Това са максималните нива, до които частни лица могат да оперират с една сметка. За корпоративни клиенти няма лимити.

 • дневен лимит - 20 хил. евро или равностойността им в друга валута;
 • седмичен лимит - 25 хил. евро или равностойността им в друга валута.

Ако желаете да работите при други нива на лимити, можете да направите това, като подадете Искане за промяна на регистрация в клон на Fibank.

Средства за достъп и идентификация

За клиентите на електронно банкиране Моята Fibank Cyprus достъпът и идентификацията се осъществява с Token устройство.

Такси и комисионисъгласно Тарифа за таксите и комисионите на Fibank клон Кипър
Технически изисквания:

Интернет браузър Internet Explorer - версия 6.0 (или по-нова версия) и Mozilla Firefox, Opera 9.6, Chrome 4.1 или Safari 4.1 (или по-нови версии) можете да ползвате за активно и пасивно банкиране във Виртуално банкиране клон Кипър.

За всички останали браузъри е достъпна ограничена функционалност на Виртуалното банкиране клон Кипър, която се използва и като мобилна версия на услугата.Процес на регистрация
За регистрация и достъп до електронно банкиране Моята Fibank Cyprus е необходимо:

 • да имате открита поне една сметка на място във Fibank клон Кипър;
 • да попълните на място Искане за регистрация и да представите други необходими документи;
 • да посочите сметките, с които ще ползвате електронно банкиране Моята Fibank Cyprus, както и вида банкиране за всяка от сметките - за преводи (активно) или за справки (пасивно)
 • банкиране;
 • да закупите Token устройство;
 • да осъществите първо влизане в системата на електронно банкиране Моята Fibank Cyprus.

Важно: При първо влизане в системата трябва да използвате комбинация от ПИНт (ПИН код на Token устройството) и еднократна парола, генерирана от Token устройството. ПИНт кодът на Token устройството се получава на посочения от Вас имейл адрес при регистрацията. От съображения за сигурност Ви съветваме да промените служебния ПИНт след първото влизане в системата.Съвети за сигурности

Уважаеми клиенти,

За сигурна и безпроблемна работа с Виртуалния банков клон и Виртуално банкиране клон Кипър Ви предлагаме да спазвате следните мерки за сигурност:Документи