Уважаеми инвеститори,

В настоящия момент на неопределеност финансовият свят се сблъсква с политическа и икономическа паника, като се наблюдава масово впускане на непрофесионални инвеститори в изключително рискови спекулации.

Моля запознайте се предупреждението и съветите на нашите инвестиционни консултанти.

Уважаеми клиенти,

Съгласно новите европейски регулации в областта на финансовите пазари, които влизат в сила на 03.01.2018 г. (Директива 2014/65/ЕС и Регламент N 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти и делегираните регламенти по прилагането им), при подаване за изпълнение на нареждане за сделка с финансови инструменти за сметка на клиент инвестиционните посредници трябва да идентифицират пред операторите на местата за търговия клиента, от чието име се инициира нареждането, посредством индивидуални идентификационни кодове. За целите на идентификацията, на клиентите - юридически лица, се изисква те да притежават издаден идентификационен код на правния субект по ISO 17442, т.нар. „LEI Code“*.

Във връзка с това, Ви уведомяваме, че всяко юридическо лице, което ползва услугите на Първа инвестиционна банка АД като инвестиционен посредник, следва да предостави информация на Банката за издадения му LЕI Code на следния електронен адрес: invest@fibank.bg. В случай че тази информация не бъде предоставена своевременно, считано от 03.01.2018 г. Банката има право да откаже приемането и изпълнението на нареждания за сделки с финансови инструменти.

* Придобиването на LЕI Code е ангажимент на клиента и разходите, свързани с неговото издаване, са изцяло за негова сметка.
Повече информация за LЕI Code, както и за процедурата по издаване, включително и за оторизираните да издават такъв идентификационен код организации, можете да намерите на официалните интернет страници на Регулаторния надзорен комитет (ROC), който отговаря за разработването на глобалната LEI система – www.leiroc.org и Световната фондация за идентификационния код на правния субект (GLEIF), създадена с цел нейното въвеждане - www.gleif.org.

Инвестиционни продукти

Няма открити продукти по поставените от вас параметри

Допълнителна информация