Пакет "Digital Me +"

за индивидуални клиенти на възраст от 18 до 30 години включително

Такси

2.75 BGN на месец

Предимства

Банкирате удобно на ниска цена

Подходящо за

Физически лица от 18 до 30 години

Срок

до навършване на 31 години

Продукт/Услуга, включени в пакета:
 Общ пакет "Digital Me +"​
IQ разплащателна сметка или стандартна разплащателна сметка (пакетна сметка)
без такса за откриване и без месечна такса за водене на сметка
 1 бр.
дебитна карта по Ваш избор без месечна такса поддръжка
Debit MasterCard/ Visa Debit
 1 бр.
Дигитализирана дебитна карта без такса за издаване 1 бр.
 теглене от банкомат в България  без такса
регистрация за Моята Fibank и мобилно приложение Fibank в офис на банката без такса
неограничен брой вътрешнобанкови преводи, наредени през Моята Fibank и мобилното приложение My Fibank без такса
неограничен брой преводи между сметки на един и същи клиент, наредени през Моята Fibank и мобилното приложение My Fibank без такса
плащане на комунални услуги и битови сметки без такса
регистрация за имейл известия без такса
безплатни имейл известия неограничено
безплатни междубанкови преводи в лева по Бисера, наредени през Моята Fibank и мобилното приложение My Fibank 2 бр.
безплатнен софтуерен токен "Fibank Token"
да
Лесен кредит - овърдрафт по дебитна карта без такса за разглеждане
Цена на пакет 2.75 лв. на месец*
Срок на пакета до навършване на 31 години

* Месечната абонаментна такса за пакет "Digital Me+" се заплаща единствено от пакетната сметка и се удържа всеки месец на датата, на която е сключен договорът. В случай че на съответната дата на месеца по пакетната сметка няма достатъчна наличност, пакетът се деактивира автоматично и продуктите и услугите, включени в него, се таксуват по Тарифата на банката.

Важна информация:

  • В безплатните преводи не са включени многоредовите платежни нареждания и директен дебит;
  • Като пакетна сметка можете да заявите вече съществуваща разплащателна сметка или IQ разплащателна сметка;
  • Включените продукти и услуги са валидни само за периода на действие на пакета и в случай че не са използвани, правото на ползване не се прехвърля за следващ месец.

Заявка за включване в пакетна програма можете за подадете като посете най-удобния за Вас клон на Банката.

Необходимо е да:

  • подадете Искане по образец на Fibank;
  • подпишете Договор за пакет.