3D Сигурност на карти

по-голяма сигурност при онлайн разплащанията

Нашето предложение

Уважаеми клиенти,

Във връзка с преминаване от статична към динамична 3D парола за плащания в интернет с карти при търговци, участващи в програмите за допълнителна сигурност Mastercard SecureCodе и Verified by Visa, е необходимо номерът на мобилния телефон, регистриран от Вас в Банката, на който ще получите SMS с еднократната 3D парола, да бъде актуален.

Можете да актуализирате номера на мобилния си телефон във всеки офис на Банката или чрез регистрацията си за електронното банкиране „Моята Fibank" в меню Настройки/Телефонен номер за 3D парола. За клиентите с активен достъп смяната и потвърждаването на актуалния телефонен номер ще се извършва в зависимост от използваните средства за подпис и идентификация. Клиентите с права за пасивно банкиране е необходимо да потвърдят актуализацията на номера с въвеждане на авторизационен код и ID номер на банкомат от бележка за извършена операция на терминално устройство АТМ (банкомат) в рамките на последните 24 часа.

Fibank започва поетапно въвеждане на новата 3D парола, поради което за някои клиенти е възможно в определен период от време да използват за някои карти досега действащия начин за плащане в интернет.


Важно!

С услугата "3D Сигурност на карти" Fibank предлага на своите клиенти с дебитни и кредитни карти по-голяма сигурност при онлайн разплащанията


Картите, издадени от Fibank, са предварително включени в програмите за допълнителна сигурност MasterCard SecureCode за карти Mastercard и Verified by Visa за карти Visa.


Услугата „3D сигурност" не променя начина, по който плащате в интернет. Тя добавя само още една допълнителна стъпка, която:
  • повишава безопасността на онлайн плащанията;
  • дава допълнителна сигурност и контрол.

Освен стандартните данни, изисквани от търговците при плащания през интернет - номер и валидност на картата, име на притежателя и CVV(CVC) код, е необходимо при извършване на онлайн плащания при търговци, които участват в програмите за сигурност MasterCard SecureCode за карти Mastercard и Verified by Visa за карти Visa, да въвеждате и 3D парола. При търговци, които не участват в програмата, картата се използва без въвеждане на 3D парола.

Какво представлява 3D паролата и как се получава?

3D паролата се изисква за всяка трансакция с карта в интернет при търговци, които участват в програмите MasterCard SecureCode и Verified by Visa. Паролата е еднократна и валидна за конкретната трансакция, сума и получател.
3D паролата се получава на SMS съобщение до регистрирания в Банката телефон на картодържателя или се генерира чрез използването на Софтуерен Token (Fibank Token) и сканиране на QR код за клиенти на "Моята Fibank", които потвърждават операциите чрез Fibank Token.

За бърза и безпроблемна работа с услугата е важно да актуализирате номера, на който ще получавате SMS.

Актуализация на телефонен номер за получаване на 3D паролата:

Актуализацията може да се извърши:

  • в офис на банката
  • чрез системата за електронно банкиране "Моята Fibank" за регистирани потребители.

Актуализацията в "Моята Fibank" се извършва от меню „Настройки/ Телефонен номер за 3D парола":

за клиентите с активен достъп смяната и потвърждаването на актуалния телефонен номер се извършва в зависимост от използваните средства за подпис и идентификация.
клиентите с права за пасивно банкиране е необходимо да потвърдят актуализацията на номера с въвеждане на авторизационен код и ID номер на банкомат от бележка за извършена операция на терминално устройство АТМ (банкомат) в рамките на последните 24 часа.

Как работи "3D Сигурност на карти"?

Ползването на услугата "3D Сигурност на карти" не променя начина, по който сте заплащали до този момент. 

Ако сайтът поддържа плащанията да се извършват при допълнителна сигурност, ще видите логата на съответната картова организация Verified by Visa или Mastercard SecureCode.
Преди да завършите плащането, ще бъдете попитани за 3D парола. Едва след правилното й въвеждане ще можете да платите с картата. 

  • въведете своите данни и данните на своята карта;
  • изберете начин на получаване на 3D парола - чрез Софтуерен Token (Fibank Token) или чрез SMS на регистриран от Вас в Банката номер на мобилен телефон;
  • въведете получената 3D парола;
  • натиснете бутона „потвърди"
Документи