Cash In

Внасяйте пари в брой по своята дебитна или кредитна карта на банкомати на Fibank

Предлагаме ви още една възможност да управлявате своите средства свободно и бързо

С услуга Cash In можете да внасяте пари в брой на избрани банкомати на Fibank, без да зависите от работното време на офиса.


С услугата Cash In:
  • Внасяте средства по кредитна карта Visa или Mastercard, издадена от Fibank;
  • Погасявате задължения по кредитна карта, издадена от Fibank;
  • Захранвате разплащателни сметки с издадени дебитни карти към тях;
  • Внасяте дневни обороти на търговски обекти по фирмена сметка с издадена дебитна карта към нея.
Какво ви предлага Cash In?
  • Бързина и удобство - ползвате услугата без регистрация и когато пожелаете вие. Необходимо е само да притежавате активна карта от Fibank;
  • Внасяте средства чрез банкомат без такса;
  • Незабавно отразяване на внесените средства в наличността по кредитната ви карта. Средствата, внесени по дебитни карти, се отразяват до няколко минути;
  • SMS съобщение, потвърждаващо извършената трансакция, ако сте регистриран потребител на услугата „SMS&e-mail известия за авторизация с банкови карти";
  • Възможност да се откажете от трансакцията, след приемане на банкнотите от банкомата, при което се връщат същите банкноти.

На кои банкомати можете да внасяте пари в брой?

Вноски могат да се извършват на избрани банкомати на Fibank, обозначени със следния стикер:

 

Списък с банкомати на Fibank с депозитна функция


Какви са основните стъпки за ползване на Cash In?

1. Поставете Вашата карта, издадена от Fibank, в банкомата.
2. Изберете език.
3. На основния екран на банкомата натиснете бутона срещу „Депозит".
На екрана се изписват приеманите от устройството банкноти, както и техният максимален брой.
4. В отвора за депозиране поставете вашите банкноти по дължина, без да ги прегъвате и без необходимост от специално подреждане. Максималният брой банкноти за една вноска е 50.
5. Банкоматът приема за проверка банкнотите и ако има негодни банкноти, ги връща.
6. На екрана се изписва броят приети банкноти и общата сума, депозирана до момента, както и броят банкноти, които могат да бъдат добавени до достигане на максималния брой банкноти, които се приемат за една трансакция.
Банкоматът очаква да потвърдите вноската чрез натискане на бутона „Депозит".
На този екран можете да изискате добавяне на още банкноти или да откажете вноската, при което устройството връща всички внесени банкноти.
7. За да потвърдете вноската, въведете вашия ПИН код.
8. На екрана на устройството се получава потвърждение за извършената трансакция. За всяка регистрирана вноска се разпечатва разписка.
Какви банкноти приема банкоматът?


Можете да внасяте едновременно български левове с различен номинал от 10 лв., 20 лв., 50 лв. или 100 лв. Банкнотите се поставят по дължина, без специално подреждане. Максималният брой банкноти за една вноска е 50.

Важно: Банкоматът не приема негодни банкноти. Същите се връщат през отвора за депозиране и не се отчитат като внесени. Устройството извършва проверка за истинност, като задържа банкноти, които пораждат съмнение за неистински или преправени. В този случай вие можете да се обърнете към служителите на офиса, който обслужва банкомата, където ще ви информират за процедурата на обработка на банкноти, пораждащи съмнение за неистински или преправени.