Пакет "Моят избор"

Такси

4 лева на месец

Предимства

Комбинирате банкови услуги и спестявате

Подходящо за

Физически лица, които предпочитат да банкират в офис на банката

Възможности

Да спестите до 235.80 лева на година от банкови такси

Продукт/Услуга, включени в пакета:
Пакет "Моят избор"
По тарифа на банката, месечно (без пакет)
Обща стойност на таксите по предоставените банкови услуги
4.00 лв./месец
 23.65 лв.
Такси за банкова сметка:    
 • за откриване на разплащателна сметка с дебитна карта или IQ разплащателна сметка с дебитна карта в левове или евро - еднократно
без такса  2.00 лв.
 • месечна такса за обслужване на разплащателна сметка с дебитна карта или IQ разплащателна сметка с дебитна карта в левове или евро
 без такса 2.50 лв. 
Такси за дебитна карта:    
без такса без такса
Такса теглене от банкомат:    
 • на Fibank 
без такса** 0.90 лв.
изчислено при 3 трансакции и такса от 0.30 лв./трансакция
 • на друга банка в България и в страни от ЕИП*
без такса** 2.00 лв.
изчислено при 2 трансакции и такса от 1.00 лв./трансакция
Такса плащане на ПОС:  
 • в България и в страни от ЕИП* (неограничено)
без такса без такса
 • в страни извън ЕИП* (неограничено)
без такса без такса
Такси за преводи:    
 • за вътрешнобанков превод между собствени сметки, наредени през електронно банкиране  Моята Fibank (неограничено)
без такса  без такса 
 • за вътрешнобанков превод между собствени сметки, нареден на хартиен носител в клон на Fibank - 5 превода на месец
без такса
2.50 лв.
(изчислено при 5 превода в левове и такса 0.50 лв./превод)

 • за вътрешнобанков превод към друг клиент, нареден на хартиен носител в клон на Fibank - 5 превода на месец 
без такса   7.50 лв.
(изчислено при 5 превода в левове и такса 1.50 лв./превод) 
 • за междубанков превод, нареден на хартиен носител в клон на Fibank - за 1 превод на месец по Бисера
без такса  4.00 лв.
Касови операции:***    
 • внасяне в брой до 5 000 лв. / 2 500 евро
без комисиона  2.00 лв.
(изчислено при 1 бр. вноска на месец от 5 000 лв. )
 
 • внасяне в брой над 5 000 лв. / 2 500 евро 
- 0.10%, макс. 200 лв.
- 0.15%, макс. 100 евро 
 по Тарифата на Fibank
Други услуги:    
 • Превалутиране при трансакции във валута, различна от валутата на сметката
без такса 0.25 лв.
изчислено при една трансакция на стойност 100 лв. и комисиона 0.25% от сумата
 • SMS известия (за 20 броя на месец)
без такса 2.00 лв.
 • e-mail известяване (неограничено)
без такса без такса
 • e-mail известяване за авторизации с банкови карти (неограничено)
без такса  без такса 
 • комунално плащане, наредено през  Моята Fibank (неограничено)
без такса  без такса 
 • регистрация за електронно банкиране Моята Fibank
 без такса без такса

* ЕИП (Европейско икономическо пространство)

** Важи за неограничен брой трансакции на месец.

*** За изчисляване на комисионата се сумират всички вноски общо за деня за всеки клиент.

Важна информация:

 • Месечната абонаментна такса за пакет "Моят избор" се заплаща единствено от пакетната сметка и се удържа всеки месец на датата, на която е сключен договорът. В случай че на съответната дата на месеца по пакетната сметка няма достатъчна наличност, пакетът се деактивира автоматично и продуктите и услугите, включени в него, се таксуват по Тарифата на Fibank.
 • В безплатните преводи не са включени многоредовите платежни нареждания и директен дебит;
 • Като пакетна сметка можете да заявите вече съществуваща разплащателна сметка или IQ разплащателна сметка;
 • Включените продукти и услуги са валидни само за периода на действие на пакета (1 месец) и в случай че не са използвани, правото на ползване не се прехвърля за следващ месец;
 • След изчерпване на определения брой безплатни услуги, включени в пакетите, се прилагат стандартните такси по Тарифата на Fibank.
Как да заявите пакет?

Заявка за включване в пакетна програма можете да подадете като посете най-удобния за вас клон на Банката. Необходимо е да:

 • подадете Искане по образец на Fibank;
 • подпишете Договор за пакет.