Банкови пакети

пакети от банкови продукти и услуги, които да Ви улеснят при извършването на ежедневните банкови операции

2,00 лв. еднократно
до навършване на 24 години
Заяви в офис
2,75 лв. / мес.
до навършване на 31 години
Заяви в офис

Банкова сметка

Такса за откриване

Без такса

Без такса

Без такса

Без такса

Такса за поддръжка

Без такса

Без такса

Без такса

Без такса

Дебитна карта

Тип

Можете да изберете типа на Вашата дебитна карта

Такса за поддръжка

Без такса

Без такса

Без такса

Без такса

Дигитализирана дебитна карта

Ако не знаете какво представлят дигиталните карти, може да разберете повече за тях от тук.

Да

Да

Да

Да

Теглене от банкомати

На Fibank

Без такса

Без такса

Без такса

Без такса

На друга банка в България

Без такса

Без такса

Без такса

Без такса

Плащане на ПОС

В България

Без такса

Без такса

Без такса

Без такса

В чужбина

По тарифа на банката

По тарифа на банката

Без такса

Без такса

Преводи

Между собствени сметки

Без такса

Неограничени - през Моята Fibank & моб. приложение

Без такса

Неограничени - през Моята Fibank & моб. приложение

Без такса

Неограничени - през Моята Fibank & моб. приложение

5 бр. / мес. - наредени в клон на Fibank

Без такса

Неограничени - през Моята Fibank & моб. приложение

Към други клиенти на Fibank

Без такса

Неограничени - през Моята Fibank & моб. приложение

Без такса

Неограничени - през Моята Fibank & моб. приложение

Без такса

5 бр. / мес. - наредени в клон на Fibank

Без такса

Неограничени - през Моята Fibank & моб. приложение

Междубанкови

Наредени по БИСЕРА

По тарифа на банката

Без такса

2 бр. / мес. - през Моята Fibank

Без такса

1 бр. / мес. - наредени в клон на Fibank

Без такса

2 бр. / мес. - през Моята Fibank

Касови операции

Внасяне в брой до 5 000 лв. / 2 500 евро

По тарифата на банката

По тарифата на банката

Без комисиона

Без комисиона

Внасяне в брой над 5 000 лв. / 2 500 евро

По тарифата на банката

По тарифата на банката

Преференциална комисиона

0,10% макс. 200 лв.

0,15% макс. 100 евро

Преференциална комисиона

0,10% макс. 200 лв.

0,15% макс. 100 евро

Дигитално банкиране

Онлайн банкиране (Моята Fibank)

Да

Да

Да

Да

Мобилно банкиране (My Fibank)

Да

Да

Да

Да

Безплатно заплащане на битови сметки

Да

Да

Да

Да

Безплатен Софтуерен токен

Да

Да

Да

Да

Други услуги

Безплатни имейл известия

Неограничени

Неограничени

Неограничени

Неограничени

Безплатни SMS известия

Не

Не

20 бр. / мес.

20 бр. / мес.

Овърдрафт "Лесен кредит"

Може да разберете повече за продукта от тук.

Без такса разглеждане

Без такса разглеждане

Без такса разглеждане

Без такса разглеждане

Често задавани въпроси
Кой пакет да избера?

Изборът на пакет зависи изцяло от Вашите лични предпочитания и това как обичате да банкирате - дали за Вас личният контакт и съвет на банковият служител в офис е приоритет или предпочитате да използвате модерните технологии и да спестявате време, извършвайки онлайн банкови трансакции от всяка точка на света. И в двата случая Fibank Ви предоставя избор, предоставяйки Ви най – използваните банкови услуги, съчетани в два пакета – за банкиране в офис „Моят избор“ и за банкиране онлайн „Моят избор Онлайн“.

За какъв срок е валиден пакетът?

Срокът на валидност на пакетите „Моят избор“, „Моят избор Онлайн“ и Digital Me + e 1 месец. Пакетите се активират автоматично всеки месец със заплащане на пакетната такса от Вашата разплащателна във Fibank.
Пакетната програма Digital Me e валидна до навършваме на 24 години, като за нея не се заплаща месечна такса за обслужване.

Вече имам разплащателна сметка. Защо да избера и пакет?

Пакетите, които Fibank Ви предоставя, обединяват в едно множество безплатни банкови услуги, които от една страна могат да Ви донесат удобство при извършване ежедневните Ви банкови операции и от друга страна - ще Ви спестяват средства от плащане на банкови такси.

Необходимо ли е да си откривам нова сметка и нова дебитна карта, за да използвам пакетните програми?

Не. Към всеки пакет можете да използвате вече открита на Ваше име разплащателна сметка или IQ разплащателна сметка във Fibank с издадена на Ваше име безконтактна дебитна карта.