• Debit Mastercard
  международна дебитна карта

  Без такса поддръжка на картата

  0.30 лв. при теглене от банкомат на Fibank

  Безконтактни плащания

  Без такса при плащане на ПОС в България и чужбина

Нашето предложение
Debit Mastercard е банкова карта, при която ползвате свои собствени средства, за да плащате в търговски обекти, които обичайно изискват плащания с кредитна карта - интернет, покупка на самолетни билети, резервации за хотели, рент-а-кар и други.

С Debit Mastercard вие можете да:
 • заявите картата към банков пакет и да теглите без такса от всички банкомати в Българя и страните от ЕИП;
 • плащате без такса на ПОС устройства в търговските обекти в България и чужбина;
 • пазарувате в интернет;
 • извършвате PayPass (безконтактни) плащания;
 • участвате в програмата за лоялност YES на Fibank.
И още:
 • извършвате банкови операции, които стандартно правите с дебитна карта - получавате и нареждате плащания, теглите суми от клон на банката и др.;
 • следите онлайн движенията по банковата си сметка чрез регистрация в електронно банкиране „Моята Fibank";
 • кандидатствате за "Лесен кредит" в размер до 10 пъти месечните постъпления по вашата сметка;
 • получавате своевременна информация за наличност по сметката и трансакциите с картата чрез абонамент за услугата "SMS&Email известия при авторизации с банкови карти";
 • оптимизирате разходите си за банкови продукти и услуги, като включите вашата карта към пакетните програми на Fibank;
 • използвате своята карта като средство за "Автоматично плащане на комунални услуги";
 • заявите автоматично погасяване на вашите задължения по кредитни карти или карти Diners Club;
 • заявите нареждане на Периодични преводи за вашите ежемесечни разходи, кредити и лизингови вноски, наеми, застраховки и др.
 • издавате Debit MasterCard като основна или допълнителна карта.
Защо да ползвате Debit Mastercard?
 • удобство – с Debit Mastercard плащате на места, които изискват разплащане с кредитна карта, без да ползвате суми на кредит;
 • широко приложение – можете да плащате с Debit Mastercard навсякъде в търговските обекти както по познатите ви начини, така и безконтактно, пазарувате в интернет, теглите пари от банкомат;
 • сигурност – вие сами определяте сумите, които да поддържате в картовата си сметка. При пазаруване в интернет ползвате допълнителна 3D парола са сигурност на плащанията;
 • икономическа ефективност – плащате както с кредитна карта, но не дължите лихви;
 • натрупвате бонус точки и печелите отстъпки в магазините от партньорската мрежа на програма „YES”;
 • бърза процедура за издаване – не кандидатствате за кредитен лимит, за който да чакате одобрение. Необходимо е само да подадете искане за издаването на Debit MasterCard.ката мрежа.


Условията, които ви предлагаме

Валута на сметкатаBGN, EUR, USD, CHF & GBP
Водене на картова сметкасъгласно Тарифата на Fibank
Срок на валидност5 години
Лихва по картова сметка

съгласно Лихвен бюлетин 

Минимален неснижаем остатъкНе се изисква
Такса теглене от банкомат (АТМ)
 • на Fibank - 0.30 лв.
 • на друга банка в България и ЕИП - 1 лв.
 • в чужбина - съгласно Тарифата на Fibank
Такса за плащане на ПОС устройство
 • в България - без такса
 • в чужбина - без такса
Превалутиране при трансакции във валута, различна от валутата на сметката0,25 % от сумата
Лимити при безконтактни плащания

Съгласно Втората европейска директива за платежните услуги (PSD2) след 31.03.2020 г. ще бъде необходимо въвежданетона ПИН при безконтактни плащания в следните случи:

 • при извършване на шеста поредна безконтактна трансакция без ПИН

или

 • когато общата сума на последователни безконтактни трансакции, за които не е въвеждан ПИН, достигне 300 лв.

След всяко въвеждане на ПИН, процесът започва отново.

 

Видове карти:
 • основна - издава се на физическо лице, което е титуляр на банковата сметка. Титуляр на сметката може да бъде пълнолетно физическо лице с българско гражданство или с документ за постоянно местожителство в страната.
 • допълнителна - издава се на близки или членове на семейството на титуляря, по негова сметка и по негово нареждане. Титулярят е този, който задава условията на допълнителните карти и следи извършените с тях трансакции и движението по своята сметка. Картодържателите на допълнителна карта могат да бъдат български граждани или лица с документ за постоянно местожителство, навършили пълнолетие или деца над 14 години.Издаване
Можете да кандидатствате за издаване на дебитна карта Debit Mastercard:

След обработване на вашето искане за дебитна карта до 5 работни дни вие ще получите картата си в предварително избран от вас клон на Fibank.

Подновяване на дебитна карта Debit Mastercard:


Срокът на валидност на дебитната карта Debit Mastercard на Fibank е 5 години.

Върху лицевата страна на вашата карта можете да видите релефно обозначените цифри, показващи срока, до който тя е валидна, в следния формат: VALID 04/20 THRU
Първите две цифри показват месеца, а вторите две – годината. Това означава, че в показания пример картата е валидна до края на месец април 2020 г.

След изтичане на срока на нейната валидност, същата ще бъде автоматично подновена след 20-о число на месеца, в който изтича и изпратена за получаване в клона-издател.

Пренасочване:

Ако желаете да я пренасочите за получаване в друг клон на банката, моля свържете се с нашия Контакт център на:

 • *bank (*2265) кратък номер за достъп от стационарни и мобилни телефони
 • 0800 11 011 достъпен и безплатен само за абонати на VIVACOM на фиксирани услуги (само от стационарни телефони)
 • +359 2 818 0006 или +359 2 818 0007 за избиране от чужбина.
Преиздаване:

Ако вашата карта бъде открадната, изгубена, забравите своя ПИН код или някаква друга причина налага нейното преиздаване, е необходимо да посетите клон на Банката и да представите документ за самоличност.Документи