Такси

Без такса регистрация

Предимства

до 50% по-ниски такси от стандартните

Подходящо за

Физически лица и Фирми

Преводи

Всички видове преводи в BGN и чуждестранна валута

Нашето предложение

 Уважаеми клиенти,

След 14.09.2019г. влизат в сила регулативни промени, свързани с прилагането на изисквания за задълбочено установяване на идентичността на ползвателите на платежни услуги и въвеждане на нови стандарти за сигурна комуникация. Тези промени имат за цел да направят платежните услуги, предлагани по електронен път, още по- удобни и сигурни.

С влизането в сила на промените се преустановява изпращането на уведомителен SMS за нареден превод чрез електронното банкиране. Информация за наредените преводи e налична, както и до сега в меню „Известия" в профила Ви. Можете също да активирате съобщения (Push Notifications) чрез приложението MyFibank от регистрирано мобилно устройство.

Повече информация


Електронното банкиране Моята Fibank е услуга, чрез която удобно и лесно управлявате личните или фирмените финанси от разстояние. С единната платформа Моята Fibank извършвате банкови операции директно от своя компютър, смартфон или друго мобилно устройство с интернет връзка при високо ниво на сигурност.
С Моята Fibank можете да:
 • нареждате всички видове преводи с до 50% по-ниски такси от стандартните такси и комисиони на банката;
 • плащате битови сметки и данъци към Столична община от регистрацията си като физическо лице;
 • нареждате преводи от файл и периодични преводи;
 • откривате и закривате разплащателни сметки и депозити в левове и чуждестранна валута;
 • договаряте преференциален валутен курс и закупувате валута;
 • следите салда и движения по разплащателни сметки и депозити в реално време;
 • получавате информация за плащанията с карти още преди те да бъдат осчетоводени (картови авторизации);
 • следите месечните си извлечения по кредитни карти онлайн;
 • получавате извлеченията по кредитни карти и отчетите по разплащателни сметки по имейл;
 • се регистрирате за услугата "3D Сигурност на карта";
 • експортирате данните от Вашите извлечения в различни формати - еxcel, pdf или html с цел по-лесна обработка на данните;
 • юридическите лица могат да извършват масови преводи.
Условията, които ви предлагаме:
 • регистрация и поддръжка на услугата без такса;
 • достъп до системата само с парола и потребителско име*;
 • плащане на битови сметки и данъци към Столична община само с парола и без такса;
 • онлайн справки и следене на сметки - без такса.

* За гарантиране на по-висока степен на защита на информацията препоръчваме да ползвате по-сложни пароли за достъп.

Средства за подпис:

За извършване на активни банкови операции през Моята Fibank е необходимо да използвате едно от посочените по-долу средства за подпис, в зависимост от Вашите лични предпочитания:

 • Fibank Token
 • Token устройство
Нива на лимити за операции чрез My Fibank:

Нивата на лимити са максималните суми, до които всеки един клиент може да извършва трансакции през Моята Fibank. Нивата за лимити са валидни за клиентите физически лица и са, както следва:

 • дневен лимит в размер на 40 000 лв. или равностойността им в друга валута;
 • седмичен лимит на сметка за изпълнение на платежни операции в размер на 50 000 лв. или равностойността им в друга валута.

Всеки един клиент физическо лице, който желае да извършва платежни операции при лимити, различни от определените от Банката, може да ги промени, като подаде лично молба в клон на Fibank и сам определи свои лични лимити за платежни операции.

Лимити за операции, инициирани чрез трети страни доставчици (ТСД):

Банката изпълнява плащания инициирани чрез ТСД за сума/и до левовата равностойност на 15 000.00 (петнадесет хиляди) евро или равностойностна им в друга валута.


Мобилно приложение

Мобилно приложение "My Fibank"

С мобилното приложение My Fibank Вашата банка е навсякъде с Вас - сигурно и удобно

Уважаеми клиенти,

Мобилното приложение My Fibank вече е достъпно за активно банкиране и от юридически лица. Може да банкирате през приложението сигурно, бързо и удобно, като потвърждавате операции до определени лимити с парола, a над тях с - Token. За активно банкиране е необходимо да регистрирате мобилното си устройство.  С него бързо и лесно можете да проверявате наличностите по сметките си, да извършвате преводи в реално време, да получавате актуална информация за вашите кредитни и дебитни карти. А ако търсите клон или банкомат на Fibank, приложението ви насочва към най-близкия и удобен за вас. Всичко това е реализирано със съвременен интуитивен дизайн, за да бъде лесно и удобно за вас.

Ново


Основни функции на приложението:
 • Заплащане на задължения по комунални услуги за потребители физически лица.
 • Касови операции за потребители физически лица - възможност за вноска, теглене и заявка за наличност на средства от удобен офис на Банката .
 • Възможност да извършвате преводи в страната и в чужбина само с един клик. Интуитивната система за разплащания ви води от началото на операцията до нейното успешно приключване. За да бъде банкирането още по-бързо и лесно, имате възможност да използвате шаблони към Вашите плащания. Само с един клик можете да копирате и да нареждате преводи.
 • Непълнолетни лица между 14-18 годишна възраст притежатели на teen карта могат да се възползват от мобилното приложение, за да нареждат преводи между собствените си сметки (разплащателна и Smart teen сметка).
 • Получавате пълен и подробен отчет за вашите сметки - проверете наличността, сумите на получените и наредените преводи, датите на откриване и др. Погрижили сме се всички справки да бъдат представени визуално с удобни графики.
 • Винаги сте информирани за своите депозити - чрез приложението лесно можете да разберете натрупаната до момента лихва, да проверите датата на падеж и дните, оставащи до падежа.
 • Управлявате лесно своите кредитни и дебитни карти - следите всички плащания, направени с тях, с какви средства разполагате по картовите сметки, какъв е усвоеният кредитен лимит по вашите кредитни карти и др. Можете да погасявате дължимите суми по кредитните си карти само с едно натискане на бутона.
 • Дигитализират своите карти Mastercard®:
  • в Apple Wallet за потребителите на iOS
  • в приложението My Fibank за потребителите на Android.
 • Имате възможност и сами да определяте и променяте лимитите за трансакции по вашите карти без да посещавате офис на банката. Лимитите влизат в сила веднага, след като са зададени, а услугата по промяна е без такса.
 • Бързо откривате клоновете и банкоматите на Fibank чрез картата в приложението - ориентирайте се лесно кои са най-близките ни клонове и банкомати, вижте работното им време и контакти, използвайте и Maps, за да стигнете най-бързо до тях. За ваше удобство сме приложили актуални снимки на нашите клонове и офиси.
 • Информация за валутни курсове - следите в реално време "курс купува" и "курс продава" на Fibank за валутите, с които работи банката.
 • Оферти - тук първо за потребителите на приложението ще публикуваме актуална информация за нови продукти и услуги или за актуални промоции. Следвайте ни, за да сте информирани преди всички.
 • Можете да изберете настройки, чрез които работата ви с приложението ще бъде още по-удобна и приятна. За повече информация - разгледайте своя профил в приложението и меню "Настройки".
Не сме забравили и вашата сигурност
 • Биометрични данни - пръстов отпечатък или лицево разпознаване (само за iOS), като средство за достъп и идентификация.
  Имате различни възможности да изберете лимити на операциите и настройки за сигурност като продължителност на сесията, промяна на вида банкиране и други.

  От настройките на приложението можете да изберете:
  • Политика за потвърждаване на активните операции:
   • всички операции с Token устройство;
   • операциите до определените лимити за приложението с парола за вход и/или биометрични данни.
  • Политика за достъпване:
   • с потребителско име и парола за вход и/или биометрични данни;
   • с потребителско име и Token устройство.
  • Продължителността на валидност на сесията в приложението. Не се препоръчва използване на неоснователно дълга сесия.
Нива на лимити за операции:

Нивата на лимити са максималните суми, до които можете да извършвате трансакции през мобилното приложение, без потвърждаване с Token устройство. При регистрация за Моята Fibank автоматично се прилага най-ниското ниво - "Ниво А", след регистриране на мобилното устройство.


Нива на лимити за физически лица:

 Вид лимит по сметка:

Ниво A

Ниво B

Ниво C

Седмичен:

1000 валутни единици

2000 валутни единици

4000 валутни единици

Дневен:

500 валутни единици

1000 валутни единици

2000 валутни единици

На операция:

100 валутни единици

500 валутни единици

1000 валутни единици


Нива на лимити за юридически лица:

 Вид лимит по сметка:

Ниво A

Ниво B

Ниво C

Седмичен:

10000 валутни единици

20000 валутни единици

30000 валутни единици

Дневен:

3000 валутни единици

5000 валутни единици

10000 валутни единици

На операция:

1000 валутни единици

2000 валутни единици

4000 валутни единици

Промяна към по-високо ниво е възможна с подаване на "Искане за промяна на регистрация в Моята Fibank". Това може да бъде направено чрез Моята Fibank от меню "Настройки" - "Мобилно приложение Му Fibank"(само за физически лица) или в клон на Fibank.

Поддържани операционни системи:

Приложението е достъпно за iOS и Android, при задължителни минимални изисквания към версията, определени от разработчиците (Банката).Към момента минималните изисквания са: Android OS v.4.4 и iOS 10.3.

Мобилното приложение "My Fibank" е достъпно за свободно (безплатно) изтегляне от каталога с приложения, поддържан от съответната операционна система (към момента Google Play и AppStore).

   Процес на регистрация
За да ползвате Моята Fibank, е необходимо да се регистрирате като потребител по един от следните начини:


1. Онлайн регистрация:

регистрация и потвърждение изцяло онлайн на https://my.fibank.bg за физически лица, притежатели на дебитна или кредитна карта, издадена от Fibank на тяхно име;
онлайн заявка с потвърждаване в офис - можете да направите онлайн заявка за регистрация на адрес https://my.fibank.bg, след което е необходимо да я потвърдите в най-удобния за Вас клон на Fibank.

2. На място в клона на Fibank

Забележка: Ако вече имате съществуващо потребителско име, можете да получите достъп до други регистрации, за които сте пълномощник, с подписване на документ в банков офис.

Повече информация за процеса на регистрация може да намерите в помощното меню на сайта https://my.fibank.bg.

Регистриране на мобилно устройство в мобилно приложение My Fibank:

За да се възползвате от пълните възможности на мобилното приложение, е необходимо да регистрирате своето мобилно устройство.

При първи вход в приложението от ново мобилно устройство се генерира уникален номер за устройството.

Можете да регистрирате и деактивирате мобилните си устройства по един от следните начини:

 • през мобилното приложение Му Fibank от меню "Авторизация устройства" чрез Вашето Token устройство от Fibank;
 • онлайн през Моята Fibank от меню "Настройки" - "Мобилно приложение Му Fibank" чрез Вашия КЕП (Квалифициран електронен подпис) или Token устройство от Fibank;
 • в клон на банката.Препоръки и указания Документи