Предимства

Без такса при кандидатстване онлайн

Срок

До 10 години

Цел

Текущи нужди

Максимален размер

До 50 000 лева

Нашето предложение
Вземете потребителски кредит от Fibank и се възползвайте от допълнителни отстъпки от лихвения процент:

Забележка: Отстъпките могат да се комбинират.

Потребителските кредити от Fibank предлагат:
 • висока сума на кредитиране - до 50 000 лв. или равностойността им в евро;
 • срок за погасяване - до 10 години;
 • без поръчител;
 • само срещу лична карта*;
 • без такса при кандидатстване онлайн**;
 • без такса за отпускане, управление или ангажимент;
 • изплащане на равни месечни вноски;
 • без такса за предсрочно погасяване на кредита;
 • възможност да сключите застраховка "Спокойствие с FiHealth" за защита на кредита.

Потребителският кредит от Fibank е удобен начин да получите необходимите ви средства за:
 • покупка на жилищно обзавеждане;
 • ремонт на жилище или автомобил;
 • покупка на битова техника;
 • покупка на домакински уреди;
 • заплащане на обучение;
 • екскурзия и почивка;
 • лечение;
 • текущи битови задължения;
 • семейни събития;
 • или просто защото се нуждаете от пари за непредвидени плащания.

* В зависимост от индивидуалния Ви кредитен рейтинг може да бъдат изискани и други документи.
**Стандартна такса за кандидатстване за искания подадени в офис на Банката - 25 лева.

Параметри на кредита

Параметри на кредита

Максимален размердо 50 000 лева или равностойността им в евро
Срокдо 10 години
Обезпечениебез обезпечение
Лихвени условия5.20% *** променлив годишен лихвен процент, формиран на база СЛП + надбавка (с кумулирани допълнителни отстъпки)
Изплащанена равни месечни погасителни вноски
ОбезпечениеБез изискване за поръчител/и
Такса кандидатстване 
 • за искания подадени онлайн - без такса
 • в офис на банката - 25 лева
Комисиона за кредитна оценка и одобрение0.50% от одобрения размер, минимум 50 BGN
Комисиона за предсрочно погасяванене се дължи
ГПР (годишен процент на разходите)

ГПР: 7.26%, изчислен при размер на кредита 15 000 лв., срок на погасяване 84 месеца, при променлив лихвен процент в размер на 5.20% за срока за погасяване и включени разходи за комисиона за кредитна оценка и одобрение в размер на 75 лева, годишна такса по кредитна карта в размер на 39 лева, пакетна програма с месечна такса 3.50 лева и годишна застрахователна премия по застраховка „Спокойствие с FiHealth“ в размер на 5.05‰. Месечната вноска при посочените параметри и изцяло усвоен кредит е 213.97 лева. Общата дължима сума е в размер на 18 983.52 лева.

***Променлив годишен лихвен процент, формиран на база СЛП + надбавка, с включени отстъпки за превод на работна заплата – 1%, при ползване на кредитна карта с SMS известяване – 0.25%,  застраховка „Спокойствие с FiHealth“ - 0.20% и банков пакет с електронно банкиране: – 0.10%.
СЛП е референтен лихвен процент, базиран на спестяванията, изчисляван за всеки отделен вид валута по обявена от Банката методика. Лихвената надбавка се изчислява според индивидуалния кредитен рейтинг на всеки кредитоискател. В отделни случаи, определените от банката конкретни условия на финансиране, може да се различават от стойностите посочени по-горе, или да се прилагат допълнителни отстъпки от посочените параметри.Кандидатстване и документи
За да кандидатствате за Потребителски кредит, е необходимо да:


 • сте дееспособно физически лице на възраст между 21 и 65 години, към момента на изплащане на кредита;
 • работите по трудово или приравнено към него правоотношение за неопределен срок.
Необходими документи:
 • Искане за отпускане на кредит;
 • Копие от личната карта;
 • Други документи по преценка на Банката.