Потребителски кредит

Заяви онлайн Направи запитване

Предимства

Кандидатстване без такса онлайн

Срок

До 10 години

Цел

Текущи нужди

Максимален размер

До 80 000 лева

Нашето предложение
Вземете потребителски кредит от Fibank и се възползвайте от допълнителни отстъпки от лихвения процент:

Забележка: Отстъпките могат да се комбинират.

Потребителските кредити от Fibank предлагат:
 • висока сума на кредитиране - до 80 000 лв. или равностойността им в евро;
 • срок за погасяване - до 10 години;
 • без поръчител;
 • само срещу лична карта*;
 • без такса при кандидатстване онлайн**;
 • без такса за отпускане, управление или ангажимент;
 • изплащане на равни месечни вноски;
 • без такса за предсрочно погасяване на кредита;
 • възможност да сключите застраховка "Спокойствие с FiHealth" за защита на кредита.

* В зависимост от индивидуалния Ви кредитен рейтинг може да бъдат изискани и други документи.
**Стандартна такса за кандидатстване за искания подадени в офис на Банката - 25 лева.


Потребителският кредит от Fibank е удобен начин да получите необходимите ви средства за:
 • покупка на жилищно обзавеждане;
 • ремонт на жилище или автомобил;
 • покупка на битова техника;
 • покупка на домакински уреди;
 • заплащане на обучение;
 • екскурзия и почивка;
 • лечение;
 • текущи битови задължения;
 • семейни събития;
 • или просто защото се нуждаете от пари за непредвидени плащания.Параметри на кредита:

Максимален размер
до 80 000 лева или равностойността им в евро
Срок
до 10 години
Обезпечение
без обезпечение
Лихвени условия5.20% *** променлив годишен лихвен процент, формиран на база СЛП + надбавка (с кумулирани допълнителни отстъпки)
Изплащане
на равни месечни погасителни вноски
ОбезпечениеБез изискване за поръчител/и
Такса кандидатстване за искания подадени онлайн
без такса
Комисиона за предстрочно погасяване
не се дължи
ГПР (годишен процент на разходите)

ГПР: 6.89%, изчислен при размер на кредита 15 000 лв., срок на погасяване 84 месеца, при променлив лихвен процент в размер на 5.20% за срока за погасяване и включени разходи за годишна такса по кредитна карта в размер на 39 лева, пакетна програма с месечна такса 3.50 лева и годишна застрахователна премия по застраховка „Спокойствие с FiHealth“ в размер на 75.75 лв. Месечната вноска при посочените параметри и изцяло усвоен кредит е 213.35 лева. Общата дължима сума е в размер на 18 807.13 лева. 

***Променлив годишен лихвен процент, формиран на база СЛП + надбавка, с включени отстъпки за превод на работна заплата – 1%, при ползване на кредитна карта с SMS известяване – 0.25%,  застраховка „Спокойствие с FiHealth“ - 0.20% и банков пакет с електронно банкиране: – 0.10%.
СЛП е референтен лихвен процент, базиран на спестяванията, изчисляван за всеки отделен вид валута по обявена от Банката методика. Лихвената надбавка се изчислява според индивидуалния кредитен рейтинг на всеки кредитоискател. В отделни случаи, определените от банката конкретни условия на финансиране, може да се различават от стойностите посочени по-горе, или да се прилагат допълнителни отстъпки от посочените параметри.


Кандидатстване и документи
За да кандидатствате за Потребителски кредит, е необходимо да:


 • сте дееспособно физически лице на възраст между 21 и 65 години, към момента на изплащане на кредита
 • работите по трудово или приравнено към него правоотношение за неопределен срок или по договор за управление и контрол; да упражнявате свободна професия


Необходими документи:
 • Искане за отпускане на кредит;
 • Копие от личната карта;
 • Други документи по преценка на Банката.