назад

Сметки за адвокати, частни съдебни изпълнители, застрахователни брокери и агенти

Fibank предлага откриване на сметки за адвокати, частни съдебни изпълнители, застрахователни брокери или застрахователни агенти.

Сметки на адвокати по чл.39 от Закона за адвокатурата:

  • имате възможност за откриване на отделни сметки за всяка сделка с клиента;
  • при желание от страна на адвоката, Банката може да открие отделни сметки за различните му клиенти.

Сметки на частни съдебни изпълнители по чл.24 от Закона за частните съдебни изпълнители:

  • специална сметка определена за обслужване на паричните средства, получени от осребряването на имуществото на длъжниците;
  • частният съдебен изпълнител управлява и се разпорежда със средствата на длъжниците по специалната сметка.

Сметка на застрахователни брокери и агенти (по чл.155, ал.1, т.2 от Кодекса за застраховане):

  • специална клиентска сметка, по която да се превеждат застрахователните премии за застрахователя и застрахователните обезщетения или парични суми за потребителя на застрахователни услуги.

 

Можете да откриете сметка за адвокати, частни съдебни изпълнители, застрахователни брокери или агенти, като:

Нашите служители ще Ви съдействат и консултират относно всички Ваши въпроси, които Ви интересуват и ще Ви помогнат да изберете най-подходящото за Вас финансово решение.

За откриване на сметки на застрахователни брокери и застрахователни агенти (по чл. 155, ал. 1, т. 2 от Кодекса за застраховане), които са юридически лица или Еднолични Търговци, Банката изисква представяне на документи като за откриване на разплащателна сметка.

Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка

Банкови сметки