Увеличение на капитала на Първа инвестиционна банка АД

2020 г.