SMStatus и Email известяване

Нашето предложение
SMStatus и Email известяване е информационна услуга, която чрез sms или имейл своевременно Ви осведомява за наличностите и движенията по Вашите сметки, за дължими вноски по кредити и за актуалните валутни курсове.

Услугата е предназначена за всички клиенти на Fibank - физически и юридически лица, които могат да се възползват от нея след предварителна регистрация.

Каква информация получавате чрез услугата "SMStatus и Email известяване"?

І. Информация при възникване на определени събития:

Fibank изпраща SMS или Email известие в момента на осчетоводяване на операция по сметките Ви. Вие можете да заявите да получавате известия за приход и/или разход, за всички видове или само за касови операции, вътрешнобанкови и междубанкови преводи, както и да определите минимален праг за размера на операцията, под който да не се изпраща известие.

ІІ. Периодични услуги:

По Ваш избор можете да получавате периодично следните видове съобщения:

За разполагаемост по регистрираните банкови сметки:

 • ежедневна информация за наличност по сметка в избран от Вас час:
  в 9:30, в 12:30 и/или в 17:00 часа;
 • ежеседмична информация за наличност по сметка – всеки понеделник в 9:00 часа.

За валутни курсове на Fibank:

 • курс купува и продава на Fibank за USD, EUR, GBP и CHF – ежедневно, в 9:00 часа.

За централен курс на БНБ:

 •  централен курс на БНБ за следващия ден (за USD, EUR, GBP и CHF) – ежедневно, в 15:30 часа.

Напомнително съобщение за вноска по кредит:

 • клиенти с кредити от Fibank 5 дни преди датата на вноската получават съобщение с информация за размера и датата на дължимата вноска по кредита.

III. Известия за неосъществени плащания

Банката изпраща безплатен SMS до 2 работни дни след крайния срок за извършване на периодично плащане на задължение по револвираща кредитна и кредитна карта Дайнърс клуб и всички комунални услуги, предлагани от Fibank.

  Пет предимства на услугата "SMStatus и Email известяване":
  • комплексност – може да използвате услугата както за Вашите лични, така и за фирмени сметки;
  • улеснена процедура – ползването на услугата изисква еднократна регистрация, която се извършва в най-удобния за Вас клон на Fibank;
  • гъвкавост – може да получавате информация за всички движения по Вашите сметки или само за приходи/разходи по тях, както и да определите лимити на сумите, над които да получавате SMStatus и Email известяване;
  • функционалност – една и съща периодична информация може да бъде получавана от различни служители във Вашата фирма (имате възможност да посочите 3 различни GSM номера);
  • 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата – можете да бъдете информирани, независимо от работното време на Банката.
  Полезно е да знаете:

  Във връзка с избора на мобилен оператор за роуминг е възможно e да не получите SMS съобщение, в случай че пътувате в чужбина в страна извън Европейския съюз или САЩ.

  Ако имате регистрация за получаване на SMS за някоя от услугите на ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА: авторизации с карти, плащане на комунални услуги, движение по сметка, преводи през Виртуалния клон или др. и сте сменили мобилния оператор, запазвайки номера си, моля да ни уведомите за промяната. На cards@fibank.bg изпращайте номера на своя мобилен телефон и информация от кой и към кой оператор сте го прехвърлили. Ние ще се погрижим да продължите да ползвате успешно услугите ни.  Регистрация и документи
  Регистрация

  Посетете предпочитания от вас клон на Fibank, за да направите еднократна регистрация за услугата.

  Необходимо е да:
  • имате открита разплащателна сметка в левове във Fibank;
  • попълните Искане за ползване на услугата;
  • определите своите сметки – разплащателни и депозитни, за които желаете да получавате информация, като за целта посочите IBAN номерата им;
  • посочите номерата на мобилните телефони, на които Банката да ви изпраща периодична информация – можете да посочите три различни номера, на които ще получавате съобщенията или имейл/имейли, на които ще получавате съобщенията;
  • заплатите сумата за пакет SMS известия – като закупите авансово пакет от 5, 10, 20 или 50 лева и тя се намалява с всеки изпратен до вас sms.
  • изберете начин на подновяване на авансовия пакет:
   • автоматичен превод от сметка – след изчерпване на сумата на пакета за sms известия същата сума се удържа автоматично от предварително посочена от вас сметка;
   • плащане в клон на Fibank - периодично да закупувате в клон на Fibank пакет sms известия.