назад

Промоция FIFA и Visa Ново

Очакваш ли с нетърпение FIFA Световното по футбол?

Очертава се лято с горещи емоции, красива игра и срещи с приятели за поредния голям мач. Знаем, че вече нямаш търпение да чуеш първия съдийски сигнал и искаме да направим чакането ти незабравимо.

От 16 април до 10 юни 2018 г. твоите плащания с Visa, които регистрираш тук, ти дават шанс да спечелиш вълнуващи награди.

Регистрирай плащане

Моля, регистрирай оторизационния код на ПОС бележката, който може да е отбелязан като AC, A.КОД/A.CODE, АВТ. КОД или друг подобен или номера на направената поръчка при плащане на покупка през интернет сайт. Не забравяй да запазиш регистрираните ПОС бележки/потвърждения на онлайн покупки, за да удостовериш направените плащания с Visa, в случай че бъдеш изтеглен като печеливш. При въпроси относно регистрацията позвъни на телефон 0800 12020 (в работни дни между 10:00 ч. и 18:00 ч.) или изпрати запитването си на имейл visa@usefulmarketing.info.

Награди:

1 музикална система на ден
Искаш ли да чуеш скандиранията на запалянковците по начин сякаш си рамо до рамо с тях? Ето как имаш шанс за това:

 • Направи поне 1 плащане с твоята Visa;
 • Регистрирай ПОС бележката тук;
 • Запази ПОС бележката си, за да удостовериш плащането, в случай че бъдеш изтеглен като печеливш.

1 смарт телевизор на седмица
Почувствай магията на FIFA Световното по футбол от комфорта на дома си на 55-инчов LED 4K ULTRA HD телевизор, като следваш тези лесни стъпки:

 • Направи поне 3 плащания с твоята Visa;
 • Регистрирай ПОС бележките тук в рамките на промоционална седмица (от 00:00:01 часа в понеделник до 23:59:59 часа в неделя);
 • Запази ПОС бележките си, за да удостовериш плащанията, в случай че бъдеш изтеглен като печеливш.

Използвай Visa за плащане на ежедневните си покупки и сметки в България, без значение дали ги правиш на ПОС терминал или онлайн на сайта на български търговец, и от 16 април до 10 юни 2018 г. може да имаш повод да се усмихнеш.

Официални правила на промоцията "Пролетна промоция 2018"

Раздел 1. Организатор на промоцията и официални правила

Промоционалната кампания "Пролетна промоция 2018" („Промоцията") се организира и провежда от агенция "Публисис" АД, ЕИК 175432612 с адрес гр. София, бул. „Тодор Каблешков" №24 („Организатор") по възложение от Visa Europe Services Inc., дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Великобритания, идентификационен номер 05139966, седалище и адрес на управление: 1 Sheldon Square, London, W2 6TT („Възложител").

Настоящите Официални правила са изготвени и публично оповестени към датата на започване на Промоцията и са свободно достъпни на интернет адрес visabg.com/springpromo2018 през целия период на Промоцията, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

Възложителят си запазва правото да допълва или променя настоящите Официални правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на сайта visabg.com/springpromo2018.

Възложителят има право да прекрати Промоцията по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства или бъдат констатирани материални злоупотреби и/или нарушения на тези Официални правила. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

Раздел 2. Територия на Промоцията

Промоцията се организира и провежда на цялата територия на Република България.

Раздел 3. Период на Промоцията

Промоцията стартира на 16 април 2018 г. и ще продължи до 10 юни 2018 г.

Раздел 4. Право на участие

В Промоцията имат право да участват всички физически лица, навършили 18 години притежатели и законни ползватели на дебитни, предплатени и кредитни карти Visa, включително Visa Business и V PAY, издадени преди началната дата на Промоцията (16 април 2018 г.) от някоя от следните организации („Участващи карти"):

Алианц Банк България
Централна Кооперативна Банка
Банка ДСК
Юробанк България АД
ПроКредит Банк България
Райфайзенбанк България
Сосиете Женерал Експресбанк
УниКредит Булбанк
Българо-Американска Кредитна Банка

(наричани по-долу заедно „Участващи организации").

Управителите и служителите на Възложителя, управителите и служителите на Организатора и всички свързани с тях дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с организацията на Промоцията, както и членове на техните семейства, нямат право да участват в Промоцията.

Раздел 5. Механизъм на промоцията

Всички лица, притежатели и законни ползватели на Участващи карти, с които са били извършени валидни плащания в рамките на Промоцията, могат да участват в тегления за (1) дневни и (2) седмични награди.

Избирането на печелившите и предоставянето на наградите се извършва при спазване на следните условия:

1. Дневни награди:

Всеки притежател или законен ползвател на Участваща карта, с която е било извършено поне 1 (едно) валидно плащане в рамките на периода на Промоцията, може да се регистрира за участие в теглене за дневна награда на промоционалната секция на интернет сайта www.visabg.com, като регистрира уникалния оторизационен код („УОК") на ПОС бележката от покупката, или в случай на плащане на он-лайн покупка (извършено през интернет сайт) - регистрира номера на направената поръчка. Притежателите или законните ползватели на Участваща карта трябва да запазят регистрираните ПОС бележки/потвърждения на онлайн покупки, за да удостоверят направените покупки с Visa, в случай че бъдат изтеглени като печеливши.

2. Седмични награди:

Всеки притежател или законен ползвател на Участваща карта, с която са били извършени поне 3 (три) валидни плащания в рамките на периода на Промоцията, може да се регистрира за участие в теглене за седмична награда на промоционалната секция на интернет сайта www.visabg.com, като в рамките на една промоционална седмица регистрира уникалните оторизационни кодове („УОК") на ПОС бележките от трите покупки, или в случай на плащане на он-лайн покупки (извършено през интернет сайт) - регистрира номерата на направените поръчки. Притежателите или законните ползватели на Участваща карта трябва да запазят регистрираните ПОС бележки/потвърждения на онлайн покупки, за да удостоверят направените покупки с Visa, в случай че бъдат изтеглени като печеливши.

Всяка регистрация на 3 (три) валидни плащания в рамките на една промоционална седмица дава право на 1 (едно) участие в тегленето за седмичната награда за същата тази седмица. Всеки притежател или законен ползвател на Участваща карта може да участва в седмичните тегления неограничен брой пъти, стига да е регистрирал в дадената седмица съответния брой плащания, кратни на 3 (например 6 регистрирани плащания за 2 участия, 9 регистрирани плащания - 3 участия и т.н.). В случай че в рамките на една промоционална седмица от Участник, регистрирал се с един и същ имейл адрес, има валидни регистрации, чиито брой не е кратен на 3, броят участия в съответното седмично теглене се определя, като броят регистрации се раздели на 3 с приближение до по-малкото цяло число в резултата (т.е. ако регистрациите са 5 - 5:3=1,66(6) - участието е 1; ако са 7 - 7:3=2,33(3) - участията са 2; при 8 - 8:3=2,66(6) - участията са 2 и т.н.).

Общи положения:

Като уникален идентификатор за всяка регистрация се приема посоченият имейл адрес. Всички регистрации, при които е посочен един и същ имейл адрес, ще бъдат отнасяни към еднo и същo лице („Участник"). За да могат всички регистрации, извършени от даден Участник (независимо дали е ползвана една и съща или различни Участващи карти), да бъдат правилно отчетени, при всяка регистрация на ново плащане трябва да се използва един и същ имейл адрес. Няма изискване за минимален паричен размер на плащането/плащанията. За валидни се считат само плащанията, направени чрез ПОС терминал в търговски обекти в България и на интернет сайтове, оперирани от търговци със седалище в Република България. Плащания, направени през Интернет към интернет сайтове, оперирани от търговци със седалище извън България, както и плащания в обекти извън територията на Република България, трансакции за теглене на пари в брой чрез ATM (банкомат), в банков клон/бизнес център или всеки друг начин за теглене на пари в брой, както и трансакции, направени от карти, издадени след началото на Промоцията (16 Април 2018 г.), не могат да участват.

Регистрацията на плащане в промоционалната секция на www.visabg.com става посредством посочване на следните задължителни данни: обръщение, име, фамилия, местожителство, имейл, телефон за връзка, както и уникален оторизационен код на бележката от ПОС терминала или номера на поръчката при плащания през интернет сайтове, дата на покупка и наименование на банката, която е издала Участващата карта, с която е извършено плащането. При завършване на регистрацията Участникът трябва да потвърди, че се е запознал и приема настоящите Официални правила на Промоцията, както и да даде съгласието си за събиране и обработка на неговите лични данни. Преди завършване на регистрация всеки Участник има възможност (без да бъде задължен) да избере дали би желал да получава текущи информационни съобщения, свързани с Промоцията чрез поставяне на отметка в квадратчето пред „Искам да получавам текущи информационни съобщения, свързани с настоящата Промоция".

Възложителят и Организаторът не носят отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Промоцията поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол, като: случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа на Интернет, услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора.

Възложителят и Организаторът не гарантират, че достъпът до промоционалната секция на интернет страницата www.visabg.com и възможността за регистрация за участие в Промоцията ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън техния контрол. Възложителят и Организаторът не носят отговорност за загуба на съхранявана информация поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Промоцията.

Регистрациите, направени в даден ден или седмица, участват в тегленията на награди само за съответния ден/седмица и не могат да участват в тегленията за награди за други/следващи дни/седмици. Плащания, регистрирани веднъж, не могат да бъдат регистрирани за повторно участие в някое от тегленията.

Раздел 6. Описание на наградите

Дневни награди:

За всеки ден през периода на Промоцията [общо 56 (петдесет и шест) дни] се тегли по 1 (една) музикална система Pioneer X-CM35-K, измежду всички Участници, регистрирали поне едно валидно плащане през съответния ден.

Седмични награди:

За всяка седмица през периода на Промоцията [общо 8 (осем) седмици] се тегли по 1 (един) смарт телевизор Samsung 55MU6202, 55 инча (138 cм), извит, измежду всички Участници, регистрирали поне три валидни плащания (или повече групи от по 3 плащания ) през съответната седмица.

Дневните и седмичните награди не могат да бъдат заменяни с паричен еквивалент.

В случай че някоя от наградите не е възможно да бъде предоставена поради липса на наличности, Възложителят има право да я замени с друга награда на същата или по-висока стойност. Всяка замяна ще бъде извършвана по усмотрение на Възложителя. В случай че печеливш Участник не приеме замяната, той/тя губи правото си да получи награда.

ФИФА (FIFA) не носи отговорност във връзка с организирането и провеждането на Промоцията.

Раздел 7. Определяне на печелившите

Печелившите Участници ще бъдат определени на случаен принцип чрез специализиран софтуер и в присъствието на нотариус. Всеки четвъртък, считано от втората седмица след началото на Промоцията (т.е. от 26 април 2018 г.) до 14 юни 2018 г. включително, ще се теглят наградите за всеки ден от предходната седмица, както и седмичната награда за съответната седмица. При всяко теглене ще се определят съответният брой печеливши и поне по три резерви за всеки вид награда.

Промоционалните седмици и датите за тегленията на дневни и седмични награди са както следва:

• 16 април - 22 април (теглене на 26 април 2018 г.);
• 23 април - 29 април (теглене на 03 май 2018 г.);
• 30 април - 06 май (теглене на 10 май 2018 г.);
• 07 май - 13 май (теглене на 17 май 2018 г.);
• 14 май - 20 май (теглене на 28 май 2018 г.);
• 21 май - 27 май (теглене на 31 май 2018 г.);
• 28 май - 03 юни (теглене на 07 юни 2018 г.);
• 04 юни - 10 юни (теглене на 14 юни 2018 г.).

След всяко теглене Организаторът ще информира съответните Участващи организации-издатели на картите, с които са извършени изтеглените печеливши плащания за техните печеливши („Печеливши"). Всички Печеливши ще бъдат уведомени за спечелените от тях награди от обслужващата ги Участваща организация. Печелившите трябва да посочат предпочитан начин за получаване на тяхната награда - в посочен банков клон или по куриер, която информация ще послужи на Организатора с цел подготовка и разпространение на спечелените награди.

Всички дневни и седмични награди ще се получават лично от изтеглените Печеливши в посочен банков клон или по куриер в срок до 30 дни след всяко теглене на награди.

Всички награди ще се получават лично от Печелившите.

Имената на Участващите организации, в които са открити картовите сметки на Печелившите, ще бъдат публикувани на официалния сайт на Промоцията: visabg.com/springpromo2018

Организаторът и Възложителят не носят отговорност, ако наградите не бъдат получени поради погрешна комуникация между Печелившия и обслужващата го Участваща организация.

В случай че награда е спечелена от Печеливш, който е подал неточни или непълни данни и не може да бъде открит, тя ще бъде предоставена на следващия по ред резервен участник.

В случай че награда е спечелена от Печеливш, който не може да бъде открит по телефон след до 5 направени опита, тя ще бъде предоставена на следващия по ред резервен печеливш.

Всеки Печеливш - физическо лице е длъжен да декларира и внесе дължимия данък върху дохода, представляващ пазарната стойност на получената награда, съгласно сроковете и изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ").

Информация за Промоцията може да бъде получена на промоционалния имейл visa@usefulmarketing.infoили по телефон - с обаждане на „горещата линия" на Промоцията на номер 0800 12020 (безплатно за цялата страна, с изключение на обаждания от крайни потребители на фиксираната мрежа на VIVACOM, свързани с централи без възможност за таксуване по време, които заплащат един импулс независимо от продължителността на разговора) в работни дни между 10ч. и 18ч. Горещата линия ще бъде активна до 22 юни 2018 г.

Раздел 8. Отговорност

Организаторът и Възложителят не носят отговорност за технически проблеми при използването на Участващите карти, както и за некоректни данни, предоставени от Участниците.

Раздел 9. Лични данни

Регистрацията за участие в Промоцията, както и поставянето на отметка за получаване на текущи информационни съобщения, свързани с Промоцията, е изцяло доброволна. Промоционалната секция на visabg.com/springpromo2018 e администрирана от Възложителя и администратор на личните данни, събирани и обработвани за целите на Промоцията, е Възложителят, който е регистриран по Закона за защита на личните данни в Комисията за защита на личните данни като администратор на лични данни с удостоверение № 421244.

Съгласие за обработка на лични данни и оттегляне на съгласието

С регистрация в промоционалната секция на visabg.com/springpromo2018, и по-конкретно чрез поставяне на отметка, че лицето е прочело и приема официалните правила на Промоцията, както и че дава съгласието си за събиране и обработване на личните мw данни, Участник доброволно се съгласява Възложителят да събере, съхрани и обработи по описания в настоящите Официални правила начин и при спазване на приложимите нормативни разпоредби предоставените от лични данни за целите на Промоцията. Предоставеното по този начин съгласие ще бъде и юридическото основание за обработката на личните данни от страна на Възложителя. По-конкретно, предоставените от Участниците лични данни ще бъдат обработени за целите на изтегляне и определяне на Печелившите, както и връчването на спечелените награди. В случай че Печеливш избере да получи наградата си по куриер, е необходимо Печелившият да предостави и адрес за доставка на наградата.

При отказ да се предоставят описаните по-горе лични данни лицето няма да има право да участва в Промоцията и/или губи правото си да получи наградата си по куриер, ако откаже да предостави адрес за доставка.

В случай че е поставена отметка в квадратчето пред „Искам да получавам текущи информационни съобщения, свързани с настоящата Промоция", Участниците се съгласяват да получават текущи информационни съобщения, напомняния относно направени от Участника регистрации и други комуникации, свързани с настоящата Промоция.

Всеки Участник има право да оттегли съгласието си за обработка на личните му данни изцяло за целите на настоящата Промоция или да оттегли само съгласието си да получава текущи информационни съобщения, свързани с настоящата Промоция, като изпрати изрично искане до Възложителя на имейл адрес visa@usefulmarketing.info от имейл адреса, използван при регистрацията за Промоцията.

Лица, на които могат да бъдат разкрити личните данни

При спазване на изискванията на приложимото законодателство за защитата на лични данни, личните данни на Участниците, събрани за целите на Промоцията, могат бъдат обработени за целите на Промоцията и от:

 • Организатора като подизпълнител (обработващ) на Възложителя;
 • Участващите организации (банки), които получават информация само за изтеглените Печеливши. Участващите организации проверяват дали Участващата карта действително принадлежи на изтегления Участник и дали отговаря на изискванията за участие, посочени в настоящите Официални правила (т.е. верифициране правото Печелившият да получи наградата), информират Печелившия за спечелената награда и връчват наградата на Печелившия или изпращат на Възложителя или Организатора адрес за връчване на наградата на Печелившия по куриер;
 • нотариус, който ще присъства при изтеглянето на Печелившите;
 • куриери с цел доставка на награда (в случай че бъде приложим този метод на връчване на награда) и/или подизпълнители на Организатора, на които е възложено връчването на наградите, на които могат да се разкрият само данни за Печелившите.

Личните данни, събрани за целите на Промоцията, няма да бъдат разкривани на други лица.

Срок на съхранение на личните данни

Личните данни, предоставени от Участниците за целите на Промоцията, ще се съхраняват от Възложителя, до изтегляне на всички Печеливши в посочените по-горе срокове и връчване на спечелените награди, както и за разумен период след изтегляне на последния Печеливш с цел адресиране на отправени от Участници и/или Печеливши запитвания, свързани с Промоцията, в случай че има такива.

Права на Участниците, свързани с обработката на лични данни

Възложителят информира, че всеки Участник има следните права, а именно:

 • да отправи запитване до Възложителя дали негови лични данни се обработват и ако това е така, да получи копие от обработваните лични данни, както и информация относно целта, за която се обработват, за какъв срок ще бъдат обработвани, на кого са разкрити или ще бъдат разкрити (право на достъп);
 • да поиска корекция на неточност в личните му данни или допълване на непълни негови лични данни при допусната техническа грешка или неточност (право на коригиране);
 • да поиска от Възложителя да изтрие свързани с него лични данни, за които не съществува законово основание за обработка, по отношение на които Участникът е оттеглил съгласието си за обработка или срещу чиято обработка изрично е възразил (право на изтриване);
 • да поиска от Възложителя да ограничи обработката на личните му данни (т.е. личните данни да продължат да бъдат съхранявани от Възложителя, без обаче да бъдат обработвани по друг начин), когато точността на личните данни се оспорва от Участника, когато обработването е неправомерно или когато Възложителят не се нуждае повече от тях за целите на Промоцията, но Участникът изисква данните да бъдат съхранени с цел защита на негови правни претенции (право на ограничаване на обработването);
 • да поиска от Възложителя личните данни, които го засягат, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат (право на преносимост на данните);

право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг (т.е. за целите на предлагане на стоки и услуги по и-мейл, телефон или друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлагани стоки и услуги), в случай че личните данни бъдат обработени за такава цел без съгласие от Участника (право на възражение). Ако личните данни се обработват за целите на директния маркетинг въз основа на дадено преди съгласие от Участника, е необходимо съгласието да бъде оттеглено от Участника по посочения по-горе начин за оттегляне на съгласие.

Всеки Участник може да упражни посочените по-горе права, като изпрати искане до Възложителя на имейл адрес visa@usefulmarketing.info или писмено искане до адреса на Възложителя. Исканията за упражняване на посочените по-горе права е необходимо да отговарят на изискванията, посочени в приложимото законодателство за защита на личните данни, включително Закона за защита на личните данни и/или Общия регламент за относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).

Отделно от горното, всеки Участник има право и да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай че счита, че е налице нарушение на приложимо законодателство за защита на личните му данни.

Раздел 10. Приложимо право

Настоящите Общи правила се подчиняват и тълкуват в съответствие със законодателството на Република България.

Евентуалните спорове относно провеждането на Промоцията между Участници/притежатели на Участващи карти и Организатора/Възложителя се решават по доброволен път. Ако това е невъзможно, те ще бъдат отнасяни за разрешаване до компетентния съд в град София.

 

 

Промоции