назад

Потребителски кредит

Потребителски кредити от Fibank

Потребителските кредити от Fibank предлагат:

 • висока сума на кредитиране - до 50 000 лв. или равностойността им в евро;
 • срок за погасяване - до 10 години;
 • без поръчител;
 • само срещу лична карта*;
 • без такса при кандидатстване онлайн**;
 • изплащане на равни месечни вноски;
 • без такса за предсрочно погасяване на кредита;
 • възможност да сключите застраховка "Спокойствие с FiHealth" за защита на кредита.

* В зависимост от индивидуалния Ви кредитен рейтинг може да бъдат изискани и други документи.
**Стандартна такса разглеждане на документи при кандидатстване в офис на банката - 25 лева.

Потребителският кредит от Fibank е удобен начин да получите необходимите Ви средства за:

 • покупка на жилищно обзавеждане;
 • ремонт на жилище или автомобил;
 • покупка на битова техника;
 • покупка на домакински уреди;
 • заплащане на обучение;
 • екскурзия и почивка;
 • лечение;
 • текущи битови задължения;
 • семейни събития;
 • или просто защото се нуждаете от пари за непредвидени плащания.

Параметри на кредита:

размер до 50 000 лева или равностойността им в евро
валута на кредита лева, евро
срок за погасяване
до 10 години
обезпечение Без обезпечение
лихвени условия
 •   при превод на декларирания доход по сметка в Банката
  Лихвен процент на годишна база
  лева/евро
  за първата година
  мин. 6.00% фиксиран годишен лихвен процент
  за останалия период на кредита
  мин. 6.00%, променлив годишен лихвен процент, формиран на база СЛП* + надбавка
 •  без превод на декларирания доход по сметка в Банката
Лихвен процент на годишна база
лева/евро
за първата година
мин. 7.00% фиксиран годишен лихвен процент
за останалия период на кредита
мин. 7.00%, променлив годишен лихвен процент, формирана на база СЛП* + надбавка

 

Годишният лихвен процент се определя в зависимост от индивидуалния кредитен рейтинг на всеки кредитоискател и се формира на база СЛП* + надбавка

*СЛП - Лихвен процент, базиран на спестяванията

ГПР (годишен процент на разходите)

При кандидатстване онлайн:
6.26%, изчислен при размер на кредита 15 000 евро, срок на погасяване 120 месеца, при годишен фиксиран лихвен процент в размер на 6.00% за първите 12 месеца и годишен променлив лихвен процент в размер на 6.00% за останалия период от срока за погасяване. Месечната вноска при посочените параметри и изцяло усвоен кредит е 167.16 евро. Общата дължима сума е в размер на 20 059.75 евро.

При кандидатстване в клон на банката:
6.28%, изчислен при размер на кредита 15 000 евро, срок на погасяване 120 месеца, при годишен фиксиран лихвен процент в размер на 6.00% за първите 12 месеца и годишен променлив лихвен процент в размер на 6.00% за останалия период от срока за погасяване. Месечната вноска при посочените параметри и изцяло усвоен кредит е 167.16 евро. Общата дължима сума е в размер на 20 072.54 евро. В ГПР е включен разходът за такса за разглеждане на документите, която се изисква и е за сметка на Кредитополучателя.

начин на усвояване еднократно
такса за предварително проучване и разглеждане на документи

25 лева

комисиона за отпускане не се дължи
комисиона за предсрочно погасяване не се дължи

 

 

За Потребителски кредит от Fibank може да кандидатствате, ако сте:

 • дееспособно физическо лице, български гражданин;
 • работите по трудово или приравнено към него правоотношение за неопределен срок или по договор за управление и контрол; да упражнявате свободна професия.

Ако желаете да кандидатствате за кредит от Fibank:

Или подайте  "Искане за отпускане на кредит" в избран от Вас клон на Fibank

 

Независимо от начина на кандидатстване, в случай че искането е одобрено, наш служител ще се свърже с Вас за сключване на договор за кредит. Сумата по кредита се усвоява еднократно до посочения в договора за кредит срок за усвояване.

Ако желаете да кандидатствате за Потребителски кредит от Fibank е необходимо да предоставите следните документи:

 1.  Искане за отпускане на кредит;
 2. Копие от личната карта на кредитоискателя;
 3. Други документи по преценка на Банката.

Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка

Предлагаме Ви още: