назад

Потребителски кредит

Потребителски кредити от Fibank

Вземете потребителски кредит от Fibank и се възползвайте от допълнителни отстъпки от лихвения процент:

Забележка: Отстъпките могат да се комбинират.

Потребителските кредити от Fibank предлагат:

 • висока сума на кредитиране - до 80 000 лв. или равностойността им в евро;
 • срок за погасяване - до 10 години;
 • без поръчител;
 • само срещу лична карта*;
 • без такса при кандидатстване онлайн**;
 • без такса за отпускане, управление или ангажимент;
 • изплащане на равни месечни вноски;
 • без такса за предсрочно погасяване на кредита;
 • възможност да сключите застраховка "Спокойствие с FiHealth" за защита на кредита.

* В зависимост от индивидуалния Ви кредитен рейтинг може да бъдат изискани и други документи.
**Стандартна такса разглеждане на документи при кандидатстване в офис на банката - 25 лева.

Потребителският кредит от Fibank е удобен начин да получите необходимите Ви средства за:

 • покупка на жилищно обзавеждане;
 • ремонт на жилище или автомобил;
 • покупка на битова техника;
 • покупка на домакински уреди;
 • заплащане на обучение;
 • екскурзия и почивка;
 • лечение;
 • текущи битови задължения;
 • семейни събития;
 • или просто защото се нуждаете от пари за непредвидени плащания.

Пример за информиран избор:

размер до 80 000 лева или равностойността им в евро
срок за погасяване
до 10 години
обезпечение без обезпечение
такса при кандидатстване онлайн 0 лева
комисиона за предсрочно погасяване не се дължи
лихвени условия
за целия период на кредита
5.20% * променлив годишен лихвен процент, формиран на база СЛП + надбавка (с кумулирани допълнителни отстъпки)
*Годишният лихвен процент е променлив и се формира на база СЛП + надбавка. СЛП е референтен лихвен процент, базиран на спестяванията, изчисляван за всеки отделен вид валута по обявена от Банката методика. Лихвената надбавка се изчислява според индивидуалния кредитен рейтинг на всеки кредитоискател. В отделни случаи, определените от банката конкретни условия на финансиране, може да се различават от стойностите посочени по-горе, или да се прилагат допълнителни отстъпки от посочените параметри.
ГПР (годишен процент на разходите)
ГПР: 6.82%, изчислен при размер на кредита 15 000 лв., срок на погасяване 84 месеца, при променлив лихвен процент в размер на 5.20% за срока за погасяване и ползване на кредитна карта с SMS известяване от Fibank, банков пакет с уеб банкиране и застраховка „Спокойствие с FiHealth". Месечната вноска при посочените параметри и изцяло усвоен кредит е 213.42 лева. Общата дължима сума е в размер на 18 771.11 лева. В стойността на ГПР са включени разходи за годишна такса по кредитна карта в размер на 39 лв., пакетна програма с месечна такса в размер на 3 лв. и годишна застрахователна премия в размер на 75.75 лева.

 

 

За Потребителски кредит от Fibank може да кандидатствате, ако сте:

 • дееспособно физическо лице, български гражданин;
 • работите по трудово или приравнено към него правоотношение за неопределен срок или по договор за управление и контрол; да упражнявате свободна професия.

Ако желаете да кандидатствате за кредит от Fibank:

Или подайте  "Искане за отпускане на кредит" в избран от Вас клон на Fibank

 

Независимо от начина на кандидатстване, в случай че искането е одобрено, наш служител ще се свърже с Вас за сключване на договор за кредит. Сумата по кредита се усвоява еднократно до посочения в договора за кредит срок за усвояване.

Ако желаете да кандидатствате за Потребителски кредит от Fibank е необходимо да предоставите следните документи:

 1.  Искане за отпускане на кредит;
 2. Копие от личната карта на кредитоискателя;
 3. Други документи по преценка на Банката.

Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка

Предлагаме Ви още: