назад

Промоция с кредитни карти Mastercard® от Fibank Ново

ВЗЕМИ КАРТА ЗА РАЗШИРЯВАЩАТА СЕ ВСЕЛЕНА!

В периода 7 май - 14 юни 2019 г. издай кредитна карта Mastercard® от Fibank и можеш да спечелиш много награди:

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА - 30 бр.
Покана за двама за специална прожекция, осигурена от Fibank, на филма „Мъже в черно: Глобална заплаха" в кино Арена Младост, София, на 21.06.2019 г.

СЕДМИЧНА награда х 5 бр./седмица
Оригинален калъф за карти MIB от лимитирана серия

ДНЕВНИ награди х 1 бр./ден

2 билета за филма „Мъже в черно: Глобална заплаха"

В промоцията участват кредитни карти Mastercard Standard, Mastercard Gold и Mastercard Platinum.

Заявете кредитна карта Mastercard от Fibank и се възползвайте от промоционалните условия:

  • без лихва за първите 4 отчетни периода;
  • без такса поддръжка за първите 12 месеца.

Кандидатствайте сега
Заповядайте в наш клон
Обадете ни се
на телефон *bank (*2265)

Правила за участие в кампания:
Издай кредитна карта Mastercard® от Fibank с промоционални условия

 

1. Организатор: Първа инвестиционна банка АД (Fibank)
1.1.Партньор: Mastercard

2. Период
Начало: 07 май 2019 г.
Край: 14 юни 2019 г. (включително).

3. Участници:
3.1. В Промоцията могат да участват клиенти на Fibank - физически лица, които заявят издаване на кредитна карта от посочените в т. 3.2 от Първа инвестиционна банка АД по време на промоцията.
3.2. Банкови кредитни карти (Карта): Mastercard® Standard, Mastercard® Gold и Mastercard® Platinum:
3.2.1. Промоционални условия:

  • Без лихва за първите 4 отчетни периода;
  • Без такса поддръжка за първите 12 месеца


4. Механизъм за участие и условия в тегленето на наградите:
4.1. , Клиентите, заявили и получили кредитна карта от посочените в т. 3.2. банкови карти автоматично получават право, без да е необходимо допълнителна регистрация от тяхна страна да участват за спечелването на обявените награди.
При наличие на вече издадена кредитна карта от Fibank промоционалните условия важат само за картата, издадена в периода на промоцията, при условие че до 31.12.2019 г. клиентът запази притежаваната на негово име кредитна карта от Fibank и сметка към нея от Fibank и не я закрие.

5. Награди:
5.1. Ежедневни награди
Всеки ден от промоционалния период ще бъдат раздавани следните награди, като тегленето на печелившите лица ще се извърши както е посочено в т.6
една награда представлява 2 билета за филма „Мъже в черно: Глобална заплаха",важащи за кино салоните и периода упоменат в тях.
Общо за периода: 40 награди /80 бр. билета/
5.2. Седмични награди
Всяка седмица от промоционалния период ще бъдат раздавани посочените по-долу награди, като тегленето на печелившите лица ще се извърши както е посочено в т.6
една награда представлява оригинален калъф за карти MIB от лимитирана серия.
Общо за периода: 5 бр. всяка седмица, общо 30 награди
5.3. СПЕЦИАЛНА НАГРАДА
един брой награда включва 2 билета за специалната прожекция на филма „Мъже в черно: Глобална заплаха", която ще се състои на 21.06.2019 г. в Кино Арена София, като тегленето на печелившите лица ще се извърши както е посочено в т.6
Всички печеливши ще бъдат допълнително уведомени чрез кол центъра на банката за началния час на провеждане на специалната прожекция.

6. Процедура за теглене и обявяване на наградите
6.1. Осигурените награди ще се предоставят на спечелилите участници, чиито имена ще бъдат изтеглени на случаен принцип, чрез специализиран компютърен софтуер, осигуряващ равен шанс за печалба на всички участници през целия период.
6.2. Дати на теглене за наградите: 16 май, 23 май и 30 май, 6 юни, 11 юни 2019 г.Тегленето за спечелването на наградите ще се извършва сред всички участници, както е посочено в т. 4.1 по- горе, в присъствието на комисия в състав от трима души.

6.3. Спечелилият участник ще бъде информиран за спечелената награда и начина на получаването й от служител на Контакт центъра на Първа инвестиционна банка
6.4 Името на спечелилия участник ще бъде публикувано на уебсайта на Fibank, след дадено предварително съгласие от негова страна.

7. Получаване на наградата.
7.1. Наградата се получава лично от спечелилия участник на място и дата, предварително определени от Първа инвестиционна банка и не се преотстъпва на трети лица.
7.2. Не се допуска замяна на наградите както за други, така и за паричната им стойност.
7.3. В случай, че спечелил участник, заяви пред Организатора, че се отказва от получаването на спечелената награда, в този случай Организаторът ще предостави наградата на следващия по ред изтеглен резервен участник.
7.4. В случай че награда е спечелена от участник, който не може да бъде открит до 2 работни дни от изтеглянето му,, то съответната награда ще бъде предоставена на следващия по ред изтеглен резервен участник.

8. Други условия
8.1. Спечелилите участници се съгласяват да бъдат снимани, записвани и да участват в публични прояви на Организатора свързани с промоцията и имащи рекламен характер, без да получават допълнително възнаграждение за това.
8.2. Организаторът може да прекрати промоцията или да направи известни промени в съответните награди, по причини които не зависят от неговия контрол, поради отпадане или промяна в датите на провеждане на прожекцията, форсмажорни обстоятелства, които да повлияят на процедурата и изпълнението на промоцията като решения на институциите, състояние на война, природни бедствия и други. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация. Промените се обявяват по подходящ начин. Промените влизат в сила от момента на публикуването им на страницата на Организатора на адрес www.fibank.bg.
8.3. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които клиенти нямат възможност да участват, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора и неговите подизпълнители.
8.4.Участниците се съгласяват с решенията на Организатора относно спечелилите, периода на провеждане и други свързани с изпълнението.

9. Данни
9.1. Организаторът „Първа инвестиционна банка" АД е администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни и обработката на личните данни на участниците се извършва съгласно договора сключен при издаване на картата и за целите на промоцията. Предоставените лични данни ще бъдат използвани за администриране на регистрираните участници, с цел определяне на участниците и включването им за изтегляне на случаен принцип на печеливш участник, чрез използването на специализиран компютърен софтуер, осигуряващ равен шанс за печалба на всички участници. Организаторът зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. При спазване на законовите изисквания е възможно Организатора да разкрие Ваши лични данни на лица, ангажирани с организиране и провеждане на промоцията, и предоставяне на наградите. Подобно разкриване на данни се осъществява само при наличие на причина за това и въз основа на поет от получателя ангажимент да осигури адекватно ниво на защита. Всички лични данни ще се събират, обработват и съхраняват при условията на Закона за защита на личните данни. 9.2. В случай, че клиент не желае да бъде включен в тегленето на обявените награди, може да заяви това писмено пред Организатора в офис на Fibank, като подаде писмено заявление за това.
Настоящите правила се публикуват в интернет на адрес: www.fibank.bg.
Информация може да бъде получена и на телефон *bank (*2265).

 

 

 

 

 

Актуални оферти