Контакт център

Служителите от Контакт центъра на Първа инвестиционна банка са готови да Ви помогнат

Само с едно обаждане на един от телефоните ни:

 *bank ( *2265)
Кратък номер за достъп от стационарни и мобилни телефони на цената на разговор в мрежата на Вашия оператор.

0800 11 011
Безплатен за абонати на фиксирани услуги на VIVACOM.

+359 2 818 0006 или +359 2 818 0007
телефонен номер за избиране от чужбина

... и без да посещавате клон на банката, можете да получите изчерпателна информация за:

 • всички банкови продукти и услуги – условия, такси и комисиони, необходими документи, процедури и изисквания;
 • местоположение, работно време и телефони за контакт с клонове на банката;
 • тарифа и лихвени условия;
 • актуални промоции и оферти.

Индивидуалните клиенти на Fibank имат възможност да:

 • кандидатстват за издаване/промяна на кредитен лимит на кредитни карти;
 • открият разплащателна сметка ОПТИМА;
 • поръчат издаване на дебитни карти;
 • кандидатстват за отпускане/анексиране на овърдрафт по дебитна карта без такса за разглеждане;
 • получат информация за IBAN номерата на сметките си;
 • заявят офис по избор, в рамките на град София, за получаване на автоматично подновените си дебитни и кредитни карти.

Нашите специалисти ще Ви окажат помощ и съдействие при:

 • използване на дебитни и кредитни карти;
 • подготовка на документи за банкови преводи в страната и в чужбина, за кредити и банкови гаранции и др.;
 • избор на най-подходящия за Вас продукт или услуга;
 • осъществяване на контакт с банков отдел или специалист;
 • кандидатстване за банков кредит или кредитна карта;
 • използване на Виртуалния банков клон и Моята Fibank;
 • отстраняване на възникнали проблеми.

Дори и в извънработното време на банката на телефони *bank ( *2265) и 0800 11 011 можете да:

 • получите автоматизирана интерактивна информация за различните продукти и услуги на Fibank, както и актуални валутни курсове;
 • се свържете със специалисти от дирекция Картови разплащания и от Виртуалния банков клон;
 • оставите съобщение, на което ще Ви отговорим при първа възможност.

Своите въпроси и препоръки можете да изпращате и на електронната ни поща: call@fibank.bg.

 

Помощ и грижа за клиента