Кредит "КЕШ+"

Предимства

Без необходимост от доказване на доход

Срок

Без ограничение

Цел

Кредит за текущи нужди, обезпечен с парични средства

Максимален размер

Без ограничение

Нашето предложение

Кредит "КЕШ+” е потребителски кредит, обезпечен със залог на паричните средства, депозирани във Fibank.

С него получавате:

 • допълнителни средства, необходими Ви за покриване на текущи нужди;
 • без комисиона за предсрочно погасяване на кредита;
 • изплащане на кредита на равни месечни вноски/съгласно погасителен план/овърдрафт.Параметри на кредита:

Максимален размер
без ограничение
Срок
без ограничение
Лихвени условиягодишният лихвен процент по депозираните средства + мин. 2 пункта надбавка
Обезпечение
 • Залог на парични средства по банкова сметка във Fibank
 • без изискване за поръчител/и
Допълнителни отстъпки
няма
Изплащане
на равни месечни погасителни вноски
Такса за кандидатстване


30 лева

Комисиона за отпусканене се дължи
Комисиона за предсрочно погасяванене се дължи

Можете да се свържете с нашите кредитни специалисти през формата за кредитоискатели, за да се запознаете подробно с условията на търсения от Вас кредит.Кандидатстване и документи

За кредит "КЕШ+" може да кандидатствате, ако:

 • сте дееспособно физическо лице;

В случай че отговаряте на тези изисквания и желаете да кандидатствате за кредит е необходимо:

 1. В избран от Вас клон на Fibank да попълните "Искане за отпускане на кредит" и да приложите към него документите, посочени във формуляра или допълнително поискани от кредитния специалист;
 2. Да заплатите таксата за разглеждане на документите при тяхното депозиране;
 3. В случай че искането е одобрено, се сключва договор за кредит и договор за залог на паричните средства и  сумата по кредита се усвоява еднократно до срока, посочен в договора за кредит.


За кредит "КЕШ+" можете да кандидатствате при улеснена процедура, с минимум изисквани документи:

 1. Искане за отпускане на кредит;
 2. Копие от лична карта;
 3. Други документи по преценка на Банката.