Fibank Token - софтуерен token

НОВО!

Fibank Token е средство за подпис и идентификация от ново поколение, което позволява на клиентите да управляват средствата си още по-лесно, сигурно и удобно. То заменя и надгражда текущите средства за подпис и идентификация в електронното банкиране - Хардуерен токън и Електронен подпис.
Основни функции: Софтуерният токън позволява извършване на всички видове преводи и активни банкови операции, съгласно нивото на достъп, което има потребителя. Fibank Token е равностоен по функционалност на електронен подпис (КЕП) и Хардуерен токън (Token), но много по-удобен, практичен и съвременен начин за банкиране от разстояние.

Предимства:

 • Не се изисква носене на друго средство за подпис. Fibank Token се инсталира на мобилни устройства - смартфони и таблети;
 • Всяка операция, за която се генерира код за подписване се изписва на екрана на приложението Fibank Token. Това гарантира, че потребителят знае какво точно потвърждава, още преди да подпише операцията;
 • Двуфакторна идентификация, която е добре позната от хардуерния токън - За потвърждаване на операциите е необходимо въвеждане на комбинация от ПИНт код за софтуерен токън, който е известен само на потребителя и еднократен цифров код генериран от Fibank Token.
 • Допълнителна защита - Fibank Token се отключва за работа, след въвеждане на парола за отключване на приложението или с биометрични данни (Пръстов отпечатък или сканиране на лице, в зависимост от мобилното устройство).
 • При подписване през уеб версията, за да бъде генериран код за подписване на конкретната активна операция е нужно сканиране на QR Code.

С приложението Fibank Token можете да:

 • потвърждавате всички видове преводи в Моята Fibank;
 • подписвате искане за откриване или закриване на сметки и депозити;
 • подписвате искания за промяна на лимит на карта;
 • подписвате искания за регистрация на нови устройства в мобилното приложение;
 • подписвате документи за кредитни продукти при определени условия;
 • подписвате декларации;
 • потвърждавате промени в политиката за вход и подпис;
 • осъществявате вход в системата - през сайта и мобилното приложение.

Приложението може да бъде изтеглено и инсталирано безплатно от Google Play и AppStore чрез търсене под името Fibank Token.

Минимални изисквания за инсталиране на Fibank Token:

 • Мобилното приложение Fibank Token работи под минимална операционна система Android 4.4 KitKat и iOS 8.0;
 • Камера;

За работа с Fibank Token не се изисква интернет свързаност.

Инсталация

След като изтеглите приложението, е необходимо да регистрирате и активирате своя Fibank Token.

Можете да заявите Fibank Token по един от следните начини:

Уважаеми клиенти,
Във връзка с ползването на Token устройства в електронното банкиране „Моята Fibank" на „Първа инвестиционна банка" АД Ви предлагаме следната информация:

Какво представлява Fibank Token?
Софтуерният Token е средство за подпис и идентификация, което гарантира висока сигурност и мобилност на клиентите на електронното банкиране „Моята Fibank". Базира се на двуфакторно удостоверяване и се обвързва с конкретна операция, за да отговаря на най-високите стандарти на директивата за платежните услуги (ДПУ 2).

За какво се използва Fibank Token приложението?
Fibank Token се използва за работа с електронното банкиране „Моята Fibank", включително и през мобилното приложение. Може да се използва за вход в системата в съчетание с потребителско име и/или за подписване на документи при активно банкиране.

Защо да изберете Token за работа в "Моята Fibank"?
Fibank Token e удобен, лесен и модерен начин да управлявате средствата си! Двойната му степен на защита, гарантирана от комбинацията между ПИНт (персонален идентификационен номер) на софтуерния токън, който е известен само на притежателя му, и еднократна парола (ТАН), генерирана от Fibank Token-а по сложен алгоритъм, използвани заедно с потребителско име, повишават степента на сигурност! Устройството се използва лесно и интуитивно. За да работите с него, не се изискват никакви допълнителни настройки и инсталация на софтуер!

В колко/какви регистрации в електронното банкиране на Fibank мога да регистрирам Fibank Token-а си?
Fibank Token може да бъде използван във всяка регистрация за електронното банкиране „Моята Fibank", до която имате създаден достъп като титуляр и/или оправомощен ползвател със съответните права.

Какви услуги мога да ползвам при активно банкиране с Fibank Token?
Чрез използване на регистриран Fibank Token в „Моята Fibank", Вие можете да извършвате всички, предлагани чрез електронното банкиране активни банкови операции (нареждане на преводи, откриване и закриване на сметки, депозити и др.)

Мога ли да използвам Fibank Token-а и в мобилното приложение „Моята Fibank"?
Да, можете. С регистрирането на Fibank Token в единната платформа „Моята Fibank", можете да използвате активните услуги на електронното банкиране през уеб браузър или посредством мобилното приложение, за което не се изисква допълнителна регистрация.

Кога ще получа ПИНт за Fibank Token-а и мога ли да го променя?
Непосредствено след регистрацията на Fibank Token-а в електронното банкиране „Моята Fibank", на посочен от Вас мобилен телефон или имейл адрес, получавате автоматично генериран ПИНт за него. Препоръчваме Ви да смените този ПИНт код при първа възможност и да изтриете съобщението, с което Ви е изпратен. Смяната се осъществява от Вашия профил в „Моята Fibank" от меню „Настройки" - „Промяна ПИНт Fibank Token".

Какво представлява еднократната парола (ТАН), генерирана от Fibank Token?
Еднократната парола се състои от 6 (шест) цифри и се генерира по специален алгоритъм от приложението Fibank Token. Тя работи само в комбинация с ПИНт кода на Fibank Token-а, от който е генерирана. Комбинацията между ПИНт кода и еднократната парола може да се използва само в регистрацията на клиента, в която е регистриран Fibank Token-а. Еднократните пароли генерирани от Fibank Token-a се обвързват с конкретна операция и не могат да бъдат използвани за друга - Код за деблокиране, Код за вход и еднократна парола, генерирана чрез сканиране на QR код.

Какви предимства има използването на софтуерен Token пред старите средства за подпис - КЕП и хардуерен Token?
Fibank Token не изисква пренасяне на допълнително устройство. Инсталира се като мобилно приложение на мобилния телефон на потребителя. Няма интернет свързаност, лимит на еднократни пароли, не изисква специална настройка на браузъра и може да бъде заявен, регистриран и активиран без посещение в офис на Банката.

Как мога да получа софтуерен Token и на каква цена?
Приложението Fibank Token е достъпно за безплатно изтегляне в магазините за софтуер - Google Play и App Store. Регистрацията и активацията на приложението са безплатни. Няма такса за поддръжка.

На какво устройство мога да активирам софтуерния token?
Fibank Token може да бъде инсталиран и използван на всяко едно мобилно устройство, работещо под операционна система не по-стара от Android 4.4 KitKat или iOS 8.0. Необходимо е да разрешите използването на камерата.

Какво е нужно да направя при активиране на софтуерния token?
Приложението Fibank Token може да бъде активирано посредством 3 начина:
- Банков салон - Нашите служители ще Ви съдействат и напътстват през целия процес.
- Моята Fibank - Можете да подадете дистанционно искане за издаване на Fibank Token от меню „Настройки" - „Fibank Token". Менюто е достъпно за потребители с активно банкиране и съществуващо средство за подпис.
- Мобилното приложение Моята Fibank - Необходимо е да следвате стъпките във Fibank Token от навигационното меню. Менюто е достъпно за потребители с регистрирано мобилно устройство за достъп до мобилното приложение Моята Fibank.

Как се използва Fibank Token?
Fibank Token се използва за потвърждаване на операции посредством активното електронно банкиране Моята Fibank, включително през мобилното приложение.
За да бъде потвърдена дадена операция през сайта, е необходимо да сканирате показалия се на екрана QR код, от който се генерира еднократна парола.
При потвърждение в мобилното приложение Моята Fibank системата Ви води през целия процес и изисква въвеждане единствено на ПИНт код.

Ако инсталирам софтуерен Token, в последствие мога ли да се върна към предишното си средство за подпис?
Fibank Token заменя текущото Ви средство за подпис, но това не означава, че не можете да се върнете към предишното си средство за подпис. Промяната може да бъде извършена в удобен за Вас офис на Fibank.

Софтуерният Token с достатъчна степен на сигурност ли е?
Fibank Token е приложение, което работи при висока степен на сигурност, благодарение на двуфакторнато подписване на активните операции, QR Codе сканирането и защитата си от неоторизиран достъп с допълнителна парола или биометрични данни.

Навсякъде по света ли работи софтуерният Token, какви са изискванията към браузърите и трябва ли да се свърже с компютър?
Fibank Token работи от всяка точна на света. Изисква се единствено да достъпите електронното банкиране Моята Fibank или мобилното приложение. Няма изискване за използвания от Вас браузър, както и допълнителна инсталация или настройка.

Забравил съм си ПИНт за Token устройството. Как да постъпя?
Заповядайте в удобен за Вас офис на Fibank, за да Ви бъде издаден нов ПИНт. Вие ще трябва да заплатите такса по тарифа на банката, която към май 2018 г. е в размер на 10.00 лв.

Може ли да бъде блокиран софтуерният Token?
Fibank Token може да бъде блокиран след сигнал от клиент на денонощния телефон 0700 12 777 или при повече от 5 (пет) поредни неуспешни опита за авторизация с него.

Може ли да бъде деблокиран софтуерният Token?
Fibank Token може да бъде деблокиран както от „Деблокиране на Fibank Token" в меню „Настройки" на Вашия профил, така и в удобен за Вас офис на ПИБ АД след попълване на съответното искане.

Има ли опасност трето лице да злоупотреби със софтуерния Token, ако изгубя телефона си или бъде откраднат?
Приложението Fibank Token има вградена функция за заключване - 6 цифрена парола или биометрични данни. Самото приложение по никакъв начин не издава кой клиент го използва, а при нужда винаги може да бъде блокирано дистанционно след сигнал на денонощния телефон 0700 12 777.

Какво да направя при откраднат или изгубен мобилен телефон с активен Fibank Token на него?
Необходимо е да се свържете с оператор на дирекция „Е-банкиране" на телефон: 0700 12 777; 02 / 9 100 199; 02 / 9 100 164 - денонощно или да посетите офис на Банката, за да бъде блокиран Вашият Fibank Token. Последваща активация се осъществява единствено в банков салон след попълване на необходимите документи.
При възникване на други въпроси сме денонощно на Ваше разположение.

Fibank Ви пожелава приятно банкиране!

 

 

 

Дистанционно банкиране