Бизнес пакети

Пакети от банкови продукти и услуги, които да Ви улеснят при извършването на ежедневните банкови операции за Вашия бизнес

Възможности

Оптимизирате разходите си за банкови продукти и услуги

Удобства

Управлявате лесно ежедневното си банкиране

Преводи

Плащате една обща месечна такса за всички продукти в пакета

Fibank Бизнес
24.00 лв. на месец

Заяви в офис

Fibank Бизнес клас
18.50 лв. на месец

Заяви в офис

Fibank Бизнес клас +
29.50 лв. на месец

Заяви в офис

Fibank Бизнес клас Премиум +
58.00 лв. на месец

Заяви в офис

Fibank Ултра Бизнес
98.00 лв. на месец

Заяви в офис

Банкова сметка

Такса за откриване

Без такса

Без такса

Без такса

Без такса

Без такса

Месечна такса за водене на сметка

Без такса

Без такса

Без такса

Без такса

Без такса

Дебитна карта

Такса за издаване

1 бр. дебитна карта без такса за издаване

1 бр. дебитна карта без такса за издаване

1 бр. дебитна карта без такса за издаване

1 бр. дебитна карта без такса за издаване

2 бр. дебитни карти без такса за издаване

Вътрешнобанкови преводи

През електронно банкиране Моята Fibank, наредени от сметки в левове

Неограничено

Неограничено

Неограничено

Неограничено

Неограничено

Периодични преводи

Неограничено

Неограничено

Неограничено

Неограничено

Неограничено

Масови преводи по сметки във Fibank

Неограничено

Неограничено

Неограничено

Неограничено

Неограничено

Междубанкови преводи

Изходящи преводи през Бисера

8 бр., вкл. периодични преводи, наредени в клон на Fibank

10 бр., вкл. периодични преводи, наредени през електронно банкиране Моята Fibank

20 бр., вкл. периодични преводи, наредени през електронно банкиране Моята Fibank

40 бр., вкл. периодични преводи, наредени през електронно банкиране Моята Fibank

100 бр., вкл. периодични преводи, наредени през електронно банкиране Моята Fibank

Касови операции

Внасяне на каса, дневно

Без такса до 6 000 BGN

Без такса до 5 000 BGN

Без такса до 6 000 BGN

Без такса до 10 000 BGN

Без такса до 20 000 BGN

Теглене на каса, дневно

Без такса до 3 000 BGN

Без такса до 2 000 BGN

Без такса до 3 000 BGN

Без такса до 5 000 BGN

Без такса до 10 000 BGN

Дигитално банкиране

Електронно банкиране Моята Fibank

Да

Да

Да

Да

Да

Пасивно Телефонно банкиране

Да

Да

Да

Да

Да

Други услуги

Електронни извлечения чрез електронното банкиране Моята Fibank

Без такса

Без такса

Без такса

Без такса

Без такса