• Visa Business Debit
  международна корпоративна дебитна карта

  Безконтактни плащания

  Без такса поддръжка на картата

  Контролирате бързо и лесно фирмените средства

  Без такса издаване на картата

Нашето предложение
С Visa Business Debit от Fibank:
 • Плащате ежедневните и месечните бизнес разходи - след всяко плащане средствата се приспадат автоматично от фирмената Ви сметка;
 • Контролирате бързо и лесно фирмените средства - с бързата онлайн справка можете да получите точна информация за всяка трансакция, направена с карта от Вашата фирма;
 • Спестявате време и пари от счетоводни дейности и обработка на документация - всички трансакции са ясно и детайлно изброени в месечното Ви извлечение;
 • Улеснявате отчитането на ДДС и други данъци, чрез точното и бързо вписване на всички бизнес разходи;
 • Улеснявате служителите си при ежедневните им разплащания с контрагенти, бизнес пътувания, зареждане на гориво и други дейности, свързани с работните им задължения.
Защо да ползвате Visa Business Debit от Fibank?
 • Много по-гъвкави от парите в брой - можете да използвате за плащания в страната и чужбина - в търговските обекти и при покупки онлайн;
 • Можете да плащате безконтактно;
 • Теглите пари в брой от банкомат в страната и чужбина;
 • Винаги получавате навременна информация за всички фирмени трансакции, направени с бизнес карта. Електронно банкиране Моята Fibank Ви позволява да наблюдавате движенията по всички свои сметки, открити в банката, както и да извършвате активни операции чрез Вашата сметка;
 • Служителите Ви не носят пари в брой при служебни пътувания и командировки, но могат да се разплащат във всички търговски обекти в България и света, където присъства знакът на Visa, да теглят пари в брой или да извършват операции в банков салон;
 • Възможност за издаване на бизнес дебитна карта с лимит, определен от компанията - особено подходяща за служители, които се занимават с доставка на материали, зареждат гориво за служебните автомобили или получават служебни аванси за извършване на други услуги за компанията;
 • В случай че картата Ви е загубена или открадната, и съобщите за загубата й веднага, запазването на средствата в сметката е подсигурено. Картите се анулират и заменят бързо и може веднага да ви се предостави достъп до сметката;
 • Получавате допълнителни привилегии със специалните оферти на Visa за бизнес клиенти.
Условията, които Ви предлагаме:
 • Без такса издаване на картата;
 • Без годишна такса поддръжка на картата;
 • Без такса при плащане в търговските обекти в България и чужбина.

Иоще:

Условията, които Ви предлагаме

Валута на сметкатаBGN, EUR, USD, GBP & CHF
Срок на валидност

5 години

Такса за теглене от банкомат (АТМ)
 • на Fibank - 0.30 BGN
 • на друга банка в България - 1.00 BGN
 • в чужбина - съгласно Тарифата на Fibank
Такса за плащания на ПОС устройства:
 • в България - без такса
 • в чужбина - без такса
Видове карти:
 • корпоративна (управител) - издава се с пълен достъп за теглене от банкомати, плащане на стоки и услуги, плащане по интернет, достъп до салдото по сметката от банкомат.
 • корпоративна (допълнителна) - издава се на служители на компанията към фирмената сметка и по нареждане на компанията – титуляр на сметката. Компанията е тази, която задава параметрите на допълнителните карти и следи извършените с тях трансакции и движението по фирмената сметка. Картодържатели на допълнителна карта могат да бъдат лица, навършили пълнолетие.Издаване
Издаване

Първа инвестиционна банка издава корпоративни дебитни карти Visa Business Debit във всеки един от своите клонове в София и страната. Срещу попълнени искания за корпоративна карта, представени от лице, което е упълномощено да се разпорежда със сметката на компанията при нас.
Ние ще издадем карти на Вашите служители с лимити и достъп, определени от ръководството на компанията.

Подновяване

Срокът на валидност на дебитната карта Visa Business Debit от Fibank е 5 години. Върху лицевата страна на Вашата карта можете да видите обозначените цифри, показващи срока, до който тя е валидна, в следния формат: VALID 04/20 THRU

Първите две цифри показват месеца, а вторите две – годината. Това означава, че в показания пример картата е валидна до края на месец април 2020 г.

След изтичане на срока на валидност на картата същата ще бъде автоматично подновена до 20-то число на месеца, в който изтича валидността на старата. Новата карта ще получите в клона на Fibank, който обслужва сметката Ви.

Преиздаване поради открадване, изгубване, забравен ПИН код или друга причина

При открадване или загубване незабавно се обадете във Fibank за своевременно блокиране на картата.
Нова карта се издава срещу искане, подписано от лицата, представляващи компанията. Служителите на Fibank са на Ваше разположение 24 часа в денонощието, готови да съдействат за разрешаването на всеки възникнал проблем.Документи