Актуални предложения

  •  
  • Бизнес програма Smart Lady

    Бизнес програма Smart Lady за жени предприемачи предлага бизнес кредит с атрактивна годишна лихва, облекчени изисквания по обезпечението на кредита, специални застраховки и други предимства.

  • Промоция с Visa Business

    Промоцията се провежда от 1 февруари до 30 септември 2020 г. или до изчерпване на предвидения награден фонд за възстановяване на плащанията.

  • Факторинг

    Възможност за оборотното финансиране на Вашите търговски сделки с отложено плащане. Покритие на кредитния риск при неплащане и неплатежоспособност на купувача.