• Бизнес кредитна карта Visa

  до 50 000 лева

  Ползвате фирмен кредит, без да блокирате парични средства

  Ефективно проследявате фирмените разходи

  Без такса издаване на картата

Нашето предложение
С бизнес кредитните карти от Fibank Вие получавате:
 • осигурени оборотни средства за бъдещите 5 години;
 • възможност за теглене и пазаруване навсякъде по света 24 часа в денонощието;
 • ползване на лимита от един или повече служители чрез поименна карта;
 • отчетност за всяко плащане чрез извлечение по сметката;
 • медицинска застраховка при пътуване в чужбина.

Международната бизнес кредитна карта от Fibank Ви осигурява:
 • висок кредитен рейтинг;
 • престиж и доверие;
 • кредитна история - гарант за Вашия бизнес;
 • банкова култура и нови възможности.Параметри на кредитната карта

Валута на сметкатаBGN, EUR, USD & GBP
Срок на валидност

5 години

Безлихвен гратисен периоддо 45 дни - само за международна бизнес кредитна карта с гратисен период
Кредитен лимит50 000 лева

Видове карти:

Вие избирате картата, която отговаря на Вашите потребности:

Бизнес кредитна карта с гратисен период
 • гратисен период до 45 дни;
 • минимална месечна вноска в размер на 5% от дебитното салдо към последния ден на отчетния период.
Бизнес кредитна карта без минимална месечна вноска
 • без гратисен период;
 • без ангажимент да следите и погасявате минимални месечни вноски - погасяването става в произволен момент, чрез всяко постъпление по Вашата сметка.Кандидатстване
"Искане за издаване на международни бизнес кредитни карти" можете да подадете:
 • в клон на Fibank


Международните Бизнес кредитни карти на Fibank могат да бъдат издадени на юридически или физически лица, упражняващи стопанска дейност, както и на организации с нестопанска цел, неправителствени организации и др., които отговарят на изискванията на Fibank за оценка на тяхната платежоспособност.

Необходими документи:
 • Искане за издаване на международни бизнес кредитни карти (по образец на Fibank);
 • Декларация за свързаност с други лица (по образец на Fibank) - оригинал;
 • Годишна данъчна декларация;
 • Финансови отчети за предходната година и последния отчетен период;
 • Документ за самоличност на лицето, представляващо кредитоискателя;

За лицата, които не подлежат на регистрация в Търговския регистър към Агенцията по вписванията (организации с нестопанска цел, неправителствени организации), се изискват и следните документи:

 • Актуална съдебна регистрация;
 • Учредителен акт (устав/учредителен, дружествен договор);
 • Регистрация по БУЛСТАТ.Ползите за Вас

Бизнес кредитните карти на Първа инвестиционна банка Ви предоставят:


Кредитно улеснение:
 • ползвате фирмен кредит, без да блокирате парични средства;
Изгодни условия:
 • без такса за издаване;
 • кратък срок за одобряване на кредитния лимит - да 2 работни дни;
 • кратък срок за издаване на кредитната карта – до 4 работни дни за София и до 5 работни дни за страната.

Удобство:
 • разполагате с повече средства навсякъде по света, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата;
 • плащате в търговски обекти и/или в интернет;

теглите суми в брой от банкомат или в банков офис навсякъде по света.


Контрол и оптимизация на Вашите бизнес разходи:
 • ефективно следене на фирмените разходи - издадените на името на фирмата карти се обслужват от специална картова сметка;
 • ежемесечно Банката Ви предоставя подробно извлечение за движенията по всяка една от картите към Вашата сметка - това Ви позволява да контролирате служителите си когато са в командировка;
 • бързо и лесно фирмено отчитане – всяко извлечение е реален счетоводен документ.

Сигурност:
 • максимална сигурност и защита от злоупотреби чрез новата чип технология;
 • получавате SMS известие непосредствено след всяко авторизирано плащане, ако предварително сте се регистрирали за услугата “SMStatus”;
 • денонощно обслужване от Картовия център на Fibank, където можете да се обадите в случай на нужда.
Гъвкавост:
 • Към Вашата картова сметка можете да издадете няколко кредитни карти, съобразно нуждите на фирмата.
Безплатна застраховка при пътуване:

При закупуване с картата на туристически пакет или заплащане на нощувка в хотел, самолетен билет, наемане на автомобил или друга услуга, свързана с пътуване в чужбина, всеки притежател на кредитна карта Visa или MasterСard от Първа инвестиционна банка получава безплатно медицинска застраховка с покритие до 35 000 щатски долара по 16 вида застрахователни събития.Документи