Договорни фондове ЕРСТЕ

Fibank и Ерсте Асет Мениджмънт сключиха договор за дистрибуция в България на взаимни фондове, управлявани от Ерсте Асет Мениджмънт.

Това ще даде възможност на Fibank да разнообрази спектъра на предлагани продукти на своите клиенти, като им даде възможност да диверсифицират своите инвестиции посредством взаимните фондове на Ерсте.

Чрез партньорството си с Fibank Erste Asset Management стъпва и на българския пазар през 2018. До този момент групата Ерсте не е присъствала на българския пазар.

В клоновата мрежа на банката и в дирекция Частно банкиране ще се предлагат четири договорни фондове, които са регистрирани в Австрия:

 • ERSTE Bond Euro Corporate - нискорисков облигационен фонд, който инвестира в корпоративни облигации на европейски компании с висок кредитен рейтинг
 • YOU INVEST Portfolio - балансиран фонд с умерен риск
 • ERSTE Stock Europe - фонд в акции, инвестиращ в европейски компании
 • ERSTE Stock Global - фонд в акции, инвестиращ в компании по целия свят.

Дяловете на фондовете са деноминирани в евро. Те се отличават с висока ликвидност, като инвеститорите в тях могат по всяко време да придобиват и продават дялове.

Erste Asset Management е международна компания за управление на активи със силни позиции в региона на Централна и Източна Европа. Дружеството е част от финансовата група Erste Group Bank AG.

Erste Group е австрийска банка, създадена през 1819 г. под формата на първата австрийска спестовна банка. Днес Ерсте Груп представлява най-голямата банкова институция в Австрия, както и един от най-големите доставчици на финансови услуги в Централна и Източна Европа.

Erste Asset Management е дъщерна компания на Erste Group и оперира на територията на Австрия, Хърватска, Германия, Унгария, Румъния и Словакия. Към края на 2017 г. общите активи под управление надхвърлят 60 млрд. евра.

Дружеството управлява взаимни фондове, алтернативни фондове, частни фондове и други.

Характеристики

Основни характеристики на фондовете:

 • Фондовете се търгуват в евро;
 • Фондовете на Ерсте Асет Мениджмънт са регистрирани в Австрия и са допуснати до публично предлагане в България съгласно Директивите на Европейския съюз;
 • Няма изисквания за минимална сума на инвестицията;
 • Препоръчителен хоризонт за инвестиране - шест години;
 • Повече информация за таксите, свързани с придобиването на фондове може да намерите в Раздел Такси към настоящия сайт, както и в документите с ключова информация за инвеститорите.

Повече информация за предлаганите договорни фондове може да намерите на интернет страницата на Ерсте Асет Мениджмънт www.erste-am.bgКак да инвестираме

Инвестиране във взаимни фондове

 • В избрани клонове на Първа инвестиционна банка
 • За клиенти на Дирекция "Частно банкиране"
 • Чрез подаване на поръчка за покупка на избран договорен фонд.Предимства

Основни предимства на договорните фондове:

 • Осигуряват достъп до международните капиталови пазари чрез придобиване на фондове, инвестиращи в чуждестранни активи
 • Диверсификация на риск - средствата са инвестирани във фондове, които от своя страна инвестират в голям брой финансови инструменти
 • Фондовете се управляват от международна компания за управление на активи с висока репутация и стратегическо присъствие в района на Централна и Източна Европа
 • Прозрачност - информация за цените на фондовете се получава всеки работен ден
 • Фондовете са лицензирани в Австрия
 • Банка попечител на фондовете е Erste Group Bank AG
 • Всички фондове са организирани, съгласно UCITS директива на Европейския съюз
 • Висока ликвидност - инвеститорите във фондовете могат сравнително лесно и в кратки срокове за придобият и излязат от инвестицията във взаимните фондове.
 • Необлагаема капиталова печалба за физически лица
 • Главниците на инвестираните суми и доходността по тях не са гарантираниПредлагани фондове

Информация за предлагани фондове:

 Наименование на фондаКатегория на фондаПрофил на риска
ERSTE Bond Euro Corporate Фонд в облигацииНисък риск
YOU INVEST Portfolio Смесен балансиранБалансиран
ERSTE Stock Europe Фонд в акцииВисок риск
ERSTE Stock Global Фонд в акцииВисок риск

Повече информация за предлаганите договорни фондове може да намерите на интернет страницата на Ерсте Асет Мениджмънт www.erste-am.bg


Актуално:
 • Промяна на фондовите права и едновременна промяна на наименованието на ESPA PORTFOLIO BALANCED 30
 • Промяна на фондовите права и едновременна промяна на наименованието на ESPA STOCK GLOBAL
 • Промяна на фондовите права и едновременна промяна на наименованието на ESPA STOCK EUROPE
 • Промяна на фондовите права и едновременна промяна на наименованието на ESPA BOND EURO CORPORATE


Уважаеми клиенти,

Във връзка с: 

 • промени в наименованията на договорните фондове, управлявани от ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H и предлагани от Първа инвестиционна банка АД на територията на Р България;
 • осигуряване на възможност за предоставяне на отчетна информация до клиента по електронен път;
 • прецизиране на текстовете относно приложимите такси и праговете за изчисляването им.


считано от 15.12.2019 г. са в сила следните променени Условия за предлагане в Р България на дялове на договорни фондове, управлявани от ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 

   
С актуализираните Условия, можете да се запознаете тук.

Уведомление:
Такси и допълнителни условия

Такси на входа за фондовете:

 • ERSTE Bond Euro Corporate AT0000658968 (VTA) – 0,5% от стойността на поръчката, не по-малко от 5 евро
 • YOU INVEST Portfolio 30 AT0000A09R86 (VTA) –1,25% от стойността на поръчката, не по-малко от 5 евро
 • ERSTE Stock Europe AT0000A05TR8 (VTA) – 1,85% от стойността на поръчката, не по-малко от 5 евро
 • ERSTE Stock Global AT0000673314 (VTA) – 2,25% от стойността на поръчката, не по-малко от 5 евро

Допълнителни условия:

 • За суми над 100 000 евро до 500 000 евро:
  • ERSTE Bond Euro Corporate AT0000658968 (VTA) – 0,25% такса на входа
  • YOU INVEST Portfolio 30 AT0000A09R86 (VTA) – 0,65% такса на входа
  • ERSTE Stock Europe AT0000A05TR8 (VTA) – 1,00% такса на входа
  • ERSTE Stock Global AT0000673314 (VTA) - 1,25% такса на входа.
 • За суми над 500 000 евро – без такса на входа за всички фондове.

Такси на изхода за фондовете – без такси (0,00%)

За повече информация: 02 9426607; privatebanking@fibank.bgДокументи

Предупреждение към инвеститори: Инвеститорите в дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбите не са гарантирани и инвеститорите поемат риск да не възстановят инвестициите си в пълния им размер. Инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати на фондовете не са свързани с бъдещите им резултати. Инвеститорите следва да се запознаят с проспектите на фондовете преди предприемането на каквито и да е било инвестиции в тях.