назад

Микрокредитиране

Професионална подкрепа за Вашите бизнес идеи!

Първа инвестиционна банка представя разнообразни възможности за кредитиране на производители, търговци и хора със свободни професии.

Кой може да кандидатства за Микрокредити от Fibank?

Микрокредити се отпускат на лица, осъществяващи стопанска дейност, със счетоводни приходи до 500 000 лева.

Валута
Опции на кредита
Срок на кредита
Обезпечение на кредита
Цел на кредита
Микрокредитиране