назад

Корпоративен бизнес и институции

Първа инвестиционна банка осигурява финансиране на големи корпоративни клиенти, мултинационални компании с положителни финансови резултати, перспективно развитие и добри пазарни позиции, както и на бюджетни предприятия.

Кой може да кандидатства за корпоративни кредити?

Fibank отпуска кредити на корпоративни клиенти и институции, осъществяващи стопанска дейност, със счетоводни приходи над 5 000 000 лева.

Бизнес