Изисквания при посещение на банковите офиси на Fibank

Верни на грижата за клиента и неговото безопасно пребиваване в офисите на “Първа инвестиционна банка” АД и в съответствие със заповед РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването на Република България, както и съгласно препоръките на Националния оперативен щаб, създаден със заповед № Р-37/26.02.202 0г. на Министър-председателя на Република България, офисите на “Първа инвестиционна банка” АД продължават да функционират при строго спазване на санитарно - хигиенните изисквания.

С цел ограничаване на опасността за Вашето здраве и това на нашите служители, за достъпa до офисите ни ще бъдат приложими следните изисквания:
  • допускат се определен брой лица едновременно, като призоваваме клиентите да спазват нужната дистанция от 2 метра между тях и служителите;
  • ще бъдат допускани само клиенти, носещи предпазни маски или алтернативни на тях противобактериални предпазни средства, включително увит около устата и носа шал.