Обща информация

Как да се предпазите от измами, свързани с банкови карти?

Пазете личната си информация:

 1. Не оставяйте портфейла или чантата си без надзор;
 2. Проверявайте редовно и внимателно месечните си извлечения. При евентуално спиране на тяхното получаване се обадете в банката;
 3. Следете своите плащания и чрез Моята Fibank или Виртуалния клон на Fibank;
 4. Никога не давайте по телефона информация за номера на притежаваната от Вас карта;
 5. Запомнете паролите си за идентификация от разстояние в банката, както и Вашите ПИН кодове. Не записвайте никъде номера на карта си или нейния ПИН код.

Когато пазарувате в интернет:

 1. Бъдете сигурни в репутацията на интернет търговеца. Запознайте се с "политиката му за сигурност”;
 2. Уверете се, че някъде не е изписано, дори и с дребни букви, че сте съгласни картата Ви да бъде дебитирана с допълнителни такси за абонамент и др.;
 3. Запознайте се с условията на продажба като срок на доставка, гаранционни условия, отказ от покупка;
 4. Пазете своите лични данни. Никога не предоставяйте информация за себе си, която не сте сигурни, че трябва да дадете;
 5. Пазете кореспонденцията си. Съхранявайте цялата информация, свързана с покупката и плащането;
 6. Никога и при никакви обстоятелства не въвеждайте Вашия ПИН.


Когато пазарувате в търговски обекти:

 1. Не изпускайте картата от поглед, докато се осъществява трансакцията. Веднага след приключване на плащането приберете картата си обратно;
 2. Убедете се, че никой не Ви наблюдава, докато въвеждате своя ПИН;
 3. Уверете се, че сумата върху бележката, която подписвате, е вярна. Никога не подписвайте празна бележка при покупка от търговски обект. Зачеркнете всички празни полета за суми, които са над полето за обща сума;
 4. Винаги пазете бележките от покупките, които сте направили – могат да Ви послужат по-късно.


Пред банкомата:

 1. Уверете се, че в близост до Вас не стои никой, и закрийте с ръка клавиатурата, докато въвеждате своя ПИН;
 2. Провете процепа, в който ще поставите картата - огледайте се за допълнително устройство, закрепено за него;
 3. Никога не разкривайте своя ПИН пред други лица, дори ако се представят за служители на банката;
 4. Сменете своя ПИН, ако имате съмнения, че е разкрит;
 5. Ако картата Ви бъде задържана от банкомат, незабавно се обадете в банката издател, за да я блокирате;
 6. Ако по някакъв начин се почувствате застрашени, натиснете бутона за ОТКАЗ и прекратете трансакцията.

Денонощните телефони на Fibank са на Ваше разположение:

 • 088 868 10 10;
 • (02) 817 1143;
 • (02) 817 1144;
 • 0800 12 012 - Дирекция "Картови разплащания”.

Дебитните и кредитни карти на Fibank се издават с чип и магнитна лента едновременно. Чипът осигурява максимална защита на данните и изключва възможността за неоторизиран достъп до средствата, а магнитната лента позволява използването на картата на всички модели банкомати и ПОС терминали в цял свят. Чип технологията позвалява многофункционалност и допълнителни услуги.

Защо картата с чип е по-добрата карта?

 • при дебитната карта с чип салдото по сметката Ви се актуализира в "реално време". Не е необходимо да заявявате отделна сума за ползване с картата. Имате достъп до парите си по всяко време както с картата, така и директно по сметката. Сметката към дебитната карта с чип може да се ползва без ограничения в електронно банкиране Моята Fibank;
 • всички трансакции по дебитните и кредитни чип карти се извършват on-line и на банкомат се вижда реалната наличност/ остатък по картовата сметка в момента на извършване на трансакцията.
 • внесените по сметката Ви средства са достъпни незабавно посредством картата;
 • съветваме Ви незабавно да смените ПИН кода на Вашата дебитна или кредитна карта с чип. Това можете да направите безплатно на всеки банкомат на Fibank.
 • важно е да знаете, че по-голямата част от трансакциите с Вашата дебитна или кредитна чип карта на ПОС терминал се потвърждават с въвеждане на ПИН код;
 • дневният лимит на картата се възобновява 24 часа след операцията/трансакцията. Респективно седмичните лимити се възстановяват на всеки 168 часа след операцията/трансакцията;
 • разполагате с богат избор на лимити за теглене на банкомат и плащане в търговски обект, което позволява по-добър контрол и допълнителна сигурност за Вашите средства;
 • при желание можете да променяте избраните от Вас лимити, като посетите най-удобния за Вас клон на Fibank.

 

Бизнес кредитни карти