назад

Финансиране за малък и среден бизнес

Първа инвестиционна банка е активен партньор на малкия и средния бизнес в България.

Банката разработва специализирани кредитни продукти и подходящи схеми за финансиране на малките и средни предприятия, които да подпомагат тяхното развитие и израстване.

Кой може да кандидатства за финансиране за малък и среден бизнес?

Fibank отпускат кредити на лица, осъществяващи стопанска дейност, със счетоводни приходи до 15 000 000 лева.

Какъв продукт да избера?

В зависимост от целите, които сте си поставили, и нуждите на Вашия бизнес Fibank може да Ви предложи подходящ кредитен продукт, финансово решение или консултация. Запознайте се по-подробно с продуктите за финансиране на малкия и средния бизнес:

 


 


Финансиране за малък и среден бизнес