Европейски програми

С услугата "Пълна подкрепа” Първа инвестиционна банка подпомага своите бизнес клиенти в участието им в европейски програми.

Динамичната икономическа среда непрекъснато предлага нови предизвикателства, но и перспективи пред бизнеса. Ние от Fibank сме уверени, че нашите клиенти биха искали да се възползват от тях. Част от новите възможности за развитие на различни бизнес идеи са проектите, свързани с финансиране от Европейския съюз.

Услугата "Пълна подкрепа" се управлява от специализирано звено в Банката и нашите експерти имат грижата да Ви съдействат през всички етапи на проекта до успешното му финансиране от ЕС, както следва:

  • предварително проучване за допустимост на проектната идея;
  • предоставяне на писмо за намерение за банково финансиране на проекта след неговото евентуално одобрение от управляващите органи на евро програмите;
  • професионални консултации при разработка и последващо изпълнение на проекта, според специфичните изисквания на евро програмите, което е от решаващо значение за изплащането на одобрената безвъзмездна финансова помощ;
  • предлагане на банкови продукти и услуги, които да отговорят на специфичните нужди на клиента за изпълнение на проекта.

Малките и средни предприятия са съществен елемент за насърчаване на предприемаческия дух, за създаване на нови работни места и фактор за икономически растеж, затова те са основен бенефициент по програмите финансирани от Европейския съюз за програмния период 2014 - 2020 г.

Ефектите от усвояването на тези средства за страната ще бъдат вливането на свежи ресурси в българската икономика и повишаването на конкурентоспособността, на жизнения стандарт и доходите на населението.

До края на програмния период частният сектор може да се възползва от следните програми:

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г.

Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

В случай че проявявате интерес относно възможностите за финансиране по други програми на ЕС, можете да се обърнете към експертите от нашето специализирано звено.

Европейски програми