Надзорен съвет

Членове на Надзорен съвет
Евгени Луканов – Председател на Надзорния съвет

Г-н Луканов се присъединява към "Първа инвестиционна банка" АД през 1998 г. като заместник директор, директор и генерален мениджър на клон "Тирана", Албания. От 2001 г. до 2003 г. е директор на клон "Витоша" на Банката (София).

Г-н Луканов е заемал отговорни позиции в "Първа инвестиционна банка" АД. От 2003 г. до 2007 г. е директор на дирекция "Управление на риска" и член на Управителния съвет. От 2004 г. до 2012 г. – изпълнителен директор и член на Управителния съвет на "Първа инвестиционна банка" АД. През годините работа в "Първа инвестиционна банка" АД г-н Луканов е бил председател на Кредитния съвет и на Съвета по ликвидност на Банката. Отговарял е за дирекциите: "Управление на риска", "Проблемни активи и провизиране", "Кредитна администрация", "Специализиран мониторинг и контрол", "Банкиране на дребно", "Методология" и "Ликвидност".

Г-н Луканов е бил член на Управителния съвет на First Investment Bank - Albania Sh.a.

В началото на февруари 2012 г. г-н Луканов е избран за председател на Надзорния съвет на "Първа инвестиционна банка" АД. За периода 2012-2019 е бил председател на Комитета за риска към Надзорния съвет на "Първа инвестиционна банка" АД, а от май 2019 г. е избран за председател на Комитета по възнагражденията към Надзорния съвет на "Първа инвестиционна банка" АД.

Г-н Луканов е магистър по икономика от Университета за национално и световно стопанство в Сoфия. Преди да се присъедини към "Първа инвестиционна банка" АД, г-н Евгени Луканов работи като валутен брокер в "Първа финансова брокерска къща" ООД.

Освен позицията си в Надзорния съвет г-н Луканов е председател на Съвета на директорите на "Фи Хелт Застраховане" АД.

Мая Георгиева – Заместник-председател на Надзорния съвет

Преди присъединяването си към "Първа инвестиционна банка" АД г-жа Мая Георгиева е работила в Българската народна банка в продължение на 19 години, където придобива значителен опит в международни банкови взаимоотношения и разплащания, банкова статистика и фирмено кредитиране. Последната й длъжност в БНБ е ръководител на отдел "Платежен баланс".

Г-жа Мая Георгиева започва работа в "Първа инвестиционна банка" АД през 1995 г. като директор на международния отдел. От 1998 г. до 2012 г. е изпълнителен директор на "Първа инвестиционна банка" АД и член на Управителния съвет. През годините работа в "Първа инвестиционна банка" АД тя е отговаряла за дирекциите: "Международни разплащания", "Акредитиви и гаранции", "Кредитиране на МСП", "Управление на човешкия капитал", "Административна", "Продажби", "Банкиране на дребно", "Маркетинг, реклама и връзки с обществеността", "Клонова мрежа", "Частно банкиране" и Главна каса.

Заедно с отговорностите си в Банката г-жа Георгиева е заемала и други отговорни позиции. От 2003 до 2011 г. г-жа Георгиева е била председател на Надзорния съвет на CaSys International, Република Македония – картов авторизационен център, базиран в Македония, който обслужва плащания с карти в България, Македония и Албания.

От 2009 до 2011 г. г-жа Георгиева е била председател на Съвета на директорите на "Дайнърс клуб България" АД - франчайз на Diners Club International, притежавано от "Първа инвестиционна банка" АД. В това си качество тя е инициирала създаването на редица продукти, в т.ч. първата кредитна карта, насочена специално за жени. От 2006 до 2011 г. г-жа Георгиева е била също член на Управителния съвет на First Investment Bank - Albania Sh.a., дъщерно дружество на "Първа инвестиционна банка" АД.

В началото на февруари 2012 г. г-жа Георгиева е избрана за заместник-председател на Надзорния съвет на "Първа инвестиционна банка" АД и за председател на Главния комитет към Надзорния съвет на "Първа инвестиционна банка" АД.

Г-жа Георгиева е магистър по макроикономика от Университета за национално и световно стопанство в София и има следдипломни специализации по международни разплащания към Международния валутен фонд и Банково дело от Специализиран следдипломен курс на БНБ съвместно с Българския научно-технически съюз.

Неколкократно е награждавана с престижната награда "Банкер на годината" от българския финансов седмичник "Банкеръ" – през 2001 и 2011 година, както и през 2018 г. за цялостен принос в развитието на банковата система.

К.Ю.Н. (PHD) Георги Мутафчиев – Член на Надзорния съвет

Г-н Мутафчиев започва кариерата си през 1985 г. като експерт, а по-късно като старши експерт по развитие на системата за управление и координация на предприятията в Асоциация "Електронна индустрия". През 1987 г. постъпва като главен експерт в отдел "Координация и развитие" към Изпълнителния директор на Техноекспорт.

През 1991 г. г-н Георги Мутафчиев започва работа в Българската народна банка като Главен управляващ Валутния резерв в Управление "Валутни операции". През шестгодишния си опит в националната банка е бил отговорен за инвестирането на валутния резерв и е контролирал управлението му.

От 1998 г. до 2011 г. е изпълнителен директор на "Флавиа" АД и "Флавин" АД.

Наред със своите задължения във "Флавиа" АД от 2000-та година г-н Мутафчиев е избран за член на Надзорния съвет на "Първа инвестиционна банка" АД. За периода 2014-2019 г. той е бил председател на Комитета за подбор към Надзорния съвет на "Първа инвестиционна банка" АД. От май 2019 г. г-н Мутафчиев е избран за член на Главния комитет към Надзорния съвет на "Първа инвестиционна банка" АД.

През 1982 г. г-н Мутафчиев завършва право в Софийския университет "Св. Климент Охридски". От 1982 г. до 1984 г. учи в Сорбоната в Париж, където защитава докторат по бизнес право и получава титлата Кандидат на юридическите науки. Същата година г-н Мутафчиев придобива степен магистър по бизнес администрация от Schiller University, Париж.

Радка Минева – Член на Надзорния съвет

Преди присъединяването си към "Първа инвестиционна банка" АД г-жа Радка Минева е работила в Българската народна банка като дилър на капиталовите пазари, където придобива значителен банков опит. По време на работата си в Централната банка г-жа Минева специализира като дилър по капиталовите пазари на Лондонската фондова борса и Франкфуртската фондова борса.

Г-жа Минева започва кариерата си във външнотърговското предприятие "Главно инженерно управление", където работи в продължение на девет години, била е експерт три години в търговското дружество RVM Trading Company.

От 2000-та година г-жа Минева е член на Надзорния съвет на "Първа инвестиционна банка" АД. От май 2019 г. тя е избрана за член на Главния комитет към Надзорния съвет на "Първа инвестиционна банка" АД.

Г-жа Минева завършва Университета за национално и световно стопанство в София, специалност "Търговия и туризъм".

Освен позицията си в Надзорния съвет г-жа Минева е управител на "Балкан Холидейз Сървисис" ООД – дружество с дейност в сферата на туристическите и транспортните услуги, хотелиерството, туроператорската и турагентската дейност. Г-жа Минева е управител и на "Балкан Холидейз Партнерс" ООД – дружество, което предоставя услуги, свързани с международния и вътрешен туризъм, извършва външноикономически сделки и финансов мениджмънт.

Йордан Скорчев – Член на Надзорния съвет

Преди да се присъедини към "Първа инвестиционна банка" АД г-н Йордан Скорчев е работил две години в отдела за Централна и Латинска Америка на външнотърговската организация "Интеркомерс" и пет години в "Първа частна банка", София като валутен дилър и ръководител на отдел "Дилинг".

Г-н Скорчев започва работа в "Първа инвестиционна банка" АД през 1996 г. като Главен дилър Валутни пазари. От 2001 г. до 2012 г. г-н Скорчев е член на Управителния съвет и изпълнителен директор на Банката. През годините работа в "Първа инвестиционна банка" АД г-н Скорчев е отговарял за дирекциите: "Картови разплащания", "Операции", "Злато и нумизматика", "Интернет банкиране", "Дилинг", "Сигурност" и "Офисна мрежа гр. София".

Заедно с отговорностите си в Банката г-н Скорчев е заемал и други отговорни позиции. Г-н Скорчев е бил председател на Надзорния съвет на Унибанка, Република Северна Македония, член на Надзорния съвет на CaSys International, Република Северна Македония, член на Съвета на директорите на "Дайнърс клуб България" АД, член на Съвета на директорите на "Банксервиз АД", член на Съвета на директорите на "Медицински център Фи Хелт" АД и управител на "Фи Хелт" ООД.

В началото на февруари 2012 г. г-н Скорчев е избран за член на Надзорния съвет на Банката. За периода 2012-2019 г. е бил председател на Комитета по възнагражденията към Надзорния съвет на "Първа инвестиционна банка" АД. От май 2019 г. г-н Скорчев е избран за председател на Комитет за подбор към Надзорния съвет на "Първа инвестиционна банка" АД.

Г-н Скорчев е магистър по Международни икономически отношения от Висшия икономически институт (сега Университет за национално и световно стопанство) в София. Специализира банкиране в Люксембург, суапови сделки в Euromoney и фючърси и опции към Чикагската фондова борса.

Юрки Коскело – Член на Надзорния съвет

Г-н Юрки Коскело е избран за член на Надзорния съвет на "Първа инвестиционна банка" АД през юни 2015 г. В качеството му на независим член г-н Коскело подпомага Надзорния съвет при изграждане на бизнес целите и стратегията на Банката, корпоративната култура и ценностите, както и при съблюдаване на добрите практики за корпоративно управление и ефективното управление на риска. Към 31 декември 2019 г. той е председател на Комитета за риска към Надзорния съвет на "Първа инвестиционна банка" АД. Г-н Коскело има дългогодишен стаж в банковото дело и глобалните финансови пазари, както и богат професионален опит в различни географски региони.

Г-н Коскело работи в продължение на 24 години в Международната финансова корпорация (IFC - член на Групата на Световната банка), от 1987 г. до края на 2011 г. През първите 13 години той работи като инвестиционен консултант покриващ регионите на Централна и Източна Европа и Африка. От 2000 г. е директор "Проблемни кредити", а през 2004 г. той става директор "Глобални финансови пазари". През 2007 г. е назначен за вицепрезидент (пряко подчинен на главния изпълнителен директор) и за член на Управителния съвет на IFC. Г-н Коскело ръководи създаването и реализацията на инвестиционната стратегия, политики и практики на IFC по отношение на различни индустрии и региони, в т.ч. за Централна и Източна Европа, Латинска Америка и Африка. Неговите основни заслуги включват присъединяването на IFC към глобални търговско-финансови програми, децентрализацията на организацията със значителни човешки ресурси в развиващите се пазари, водещата роля на IFC в частния сектор на Виенската инициатива за подпомагане на Централно-европейските банки след кризата в Lehman Brothers и създаването на първия фонд към дъщерното на IFC дружество Asset Management в размер на 3 млрд. щ.д. за капитализация на слаби банки в бедни страни.

Преди присъединяването си към IFC в период от близо 10 години той заема старши мениджърски позиции в частния сектор в Близкия Изток и САЩ.

Г-н Коскело заема редица ръководни и консултантски позиции в европейски и африкански финансови институции и организации, в т.ч.:

  • Инвестиционен фонд за земеделие и търговия в Африка (AATIF, спонсориран от KfW и ЕС), Люксембург – член на Съвета на директорите и председател на Инвестиционния комитет;
  • EXPO Bank, Чехия – член на Надзорния съвет;
  • Invest Solar Africa, Ботсвана – председател на борда на директорите.

За периода 2012 г. – до 2019 г. г-н Коскело е заемал също редица позиции в надзорни органи и като консултант, в т.ч. в Africa Development Corporation, Германия; African Banking Corporation, Ботсвана; RSwitch, Руанда; EXPO Bank, Латвия; AtlasMara Co-Nvest LLC, Великобритания и Al Jaber Group, ОАЕ.

Г-н Коскело е магистър по промишлено и гражданско строителство от Технически университет - Хелзинки, Финландия и магистър по бизнес администрация (MBA) по международни финанси от факултета по мениджмънт "Слоун" към Масачузетския технологичен институт - Бостън, САЩ.
 

Комитети

 Дейността на Надзорния съвет на Първа инвестиционна банка е подпомагана от комитети - Главен комитет, Комитет за риска, Комитет по възнагражденията, Комитет за подбор, които функционират съобразно писмено определени структура, обхват на дейността и функции. В качеството си на дружество, което извършва дейност от обществен интерес, като помощен орган е създаден и функционира и Одитен комитет, който отчита дейността си пред Общото събрание на акционерите.

Главният комитет е отговорен за надзора върху дейностите на Управителния съвет относно важни стратегически решения, включително издаване на нови акции, облигации, хибридни инструменти, определяне на програми и бюджети, касаещи дейността на Банката, както и разпределяне на ресорните отговорности между отделните членове на Управителния съвет.
Комитетът за риска съветва Надзорния и Управителния съвет във връзка с цялостната текуща и бъдеща стратегия по отношение на спазване на политиката за риск и рисковите лимити, склонността на Банката към поемане на риск и относно контрола върху изпълнението й от висшия ръководен персонал.

Комитетът по възнагражденията подпомага Надзорния съвет при прилагането на политиката за възнагражденията на Банката и при последващите промени, както и при всякакви други въпроси относно възнагражденията, в съответствие с нормативните изисквания и добрите практики в тази област.

Комитетът за подбор подпомага Надзорния съвет при оценяване на пригодността на кандидати или действащи членове на Надзорния съвет, Управителния съвет, другия висш ръководен персонал и лицата, заемащи ключови позиции в Банката, както и спазването на приложимите нормативни разпоредби относно подбор на кандидати за висш ръководен персонал.
Одитният комитет е отговорен за наблюдаване на финансовото отчитане и независимия финансов одит, както и на ефективността на функцията по вътрешен одит и системите за управление и контрол на рисковете в Банката.

Дейността на Управителния съвет на Първа инвестиционна банка е подпомагана от вътрешнобанкови органи като: Кредитен съвет, Съвет по управление на активите, пасивите и ликвидността (АЛКО), Комитет по преструктуриране, Комитет по операционен риск, които функционират съобразно вътрешни писмени правила и процедури.