Клуб на инвеститорите

Свалете мобилното приложение Fibank IR и информацията за инвеститорите ще бъде винаги с Вас

Регистрация

за клуба на инвеститорите

В стремежа ни да поддържаме отворена линия за комуникация с нашите инвеститори Първа инвестиционна банка създаде Клуб на инвеститорите. Регистрирайки се в него, ще получавате на Вашата електронна поща (e-mail) информация, касаеща инвеститорите.

Акционер ли сте?

За каква цел Ви трябва информацията:

Предпочитан език за комуникация:

Бих желал да получавам информация относно:
Дерегистрация

В случай че желаете да преустановите членството си в Клуба на инвеститорите на Първа инвестиционна банка, моля да ни информирате за това, както и за причините за дерегистрацията в свободен текст (с посочен Вашия регистрационен номер) на следния електронен адрес:

имейл: vasilka.stamatova@fibank.bg
г-жа Василка Стаматова
Директор "Връзки с инвеститорите"