Неделчо Неделчев главен изпълнителен директор на ПИБ: Кредитите нарастват заради добри икономически показатели и подобряваща се бизнес среда

Постигнахме стратегическо партньорство е едни от пионерите на пазара на управление на активи в Европа - австрийската Erste Asset Management • Убеден съм, че няма банка в страната, която да не предлага отговорно банкиране на клиентите си

- Г-н Неделчев, какво ще означава за българите партньорството на Fibank с "Ерсте асет мениджмънт"? Какви услуги на групата "Ерсте" ще се използват?
- Австрийското дружество Erste Asset Management е международна компания за управление на активи с лидерски позиции в региона на Централна и Източна Европа. То е част от австрийската финансова група Erste Group Bank AG, специализирана в управлението на взаимни, алтернативни и частни фондове.
Като партньор на Erste Asset Management, Fibank ще предлага на своите клиенти възможности за инвестиции във фондовете, управлявани от австрийската финансова институция. Към настоящия момент партньорството ни се фокусира върху предлагане на управлявани от Erste взаимни фондове.

- Казвате, че ще предложите на вашите клиенти нови инвестиционни възможности и постигане на по-добра доходност. Това не е ли продукт, конкурентен на предлаганите от банката класически депозитни продукти?
- През последните години в цял свят станахме свидетели на плавно намаление на лихвите по депозити, което накара все повече хора да се замислят за инвестиции в други видове финансови продукти. Ние винаги сме следели пулса на пазара, за да можем да предлагаме адекватни и клиентски ориентирани продукти.
Чрез това партньорство с Erste Asset Management, Първа инвестиционна банка ще разшири възможностите на клиентите си да инвестират своите спестявания с опцията да правят вложения във взаимни фондове, които са управлявани от австрийската финансова институция.
Това са четири договорни фонда, деноминирани в евро,които са регистрирани в България, но управлявани от Erste. В зависимост от толерантността към риск на нашите клиенти, те могат да изберат фонд с различен рисков профил, който има потенциал да им донесе по-висока доходност в дългосрочен план от стандартните депозити.

- Разкажете ни накратко за продуктите на Erste Asset Management?
- С гордост искам да обява, че постигнахме стратегическо партньорство с едни от пионерите на пазара на управление на активи в Европа. Това е компания с над 50-годишна история и с много силна позиция и опит в актуалните продукти за социално отговорно инвестиране, както и редица други стратегии.
Erste Asset Management са водещи в Австрия по размер на управляваните активи, и за управлението на инвестициите се грижат над 600 специалисти.
Фондовете на Erste, предлагани в България от Fibank, са предназначени, както за физически лица, така и за юридически лица в качеството им на инвеститори.
Конкретните продукти, с които ще стартираме, са облигационен фонд, балансиран фонд с умерен риск и два фонда в акции.
Важна особеност на инвестирането във взаимни фондове е ликвидността на инвестицията - клиента може да продаде обратно дяловете си от фонда във всеки момент, за разлика от депозита, който има фиксиран срок. - Каква бе причината "Ерсте" да избере партньорство с Fibank?

- Чрез партньорството си с Fibank, Erste Asset Management стъпва за първи път на българския пазар, както и за първи път използва банка, която не е част от групата на Erste, за предлагане на услугите си. Ние сме една от най-големите банки в България с широка клонова мрежа от над 150 клона и o(jfbca в цялата страна.
Имаме водещи позиции, както в ритейл банкирането, така и при обслужването на бизнеса. 4-ти сме по активи на местния пазар, 2-ри сме по големина на портфейла ни от корпоративни кредити и 3-ти по обем на привлечени средства от граждани и домакинства.
Клиентската база на банката надхвърля 1 милион души. Тези показатели, както и дългата ни история на внедряване на различни иновации на местния пазар, накара Erste да ни избере като техен стратегически партньор.

- Как изглежда пазарът на кредити в България, има ли рискове пред него?
- Кредитният сегмент се справя много добре през последната година. Показателите се подобряват и виждаме засилено търсене на кредити от страна, както на домакинствата, така и на бизнеса. Нивото на лошите кредити в системата намалява и вече е под 10%. Това само по себе си означава» че няма как да говорим за увеличаване на рисковете пред банките.
По-скоро можем да говорим за точно обратното. Добрите макроикономически показатели и подобряващата се бизнес среда създават предпоставки за намаляване на рисковете и по-висока възвръщаемост.

- Имат ли основания предупрежденията на БНБ към банките да не разхлабват изискванията си към кредитополучателите?
- Всички банки преминахме през едни нелеки години и сме направили своите изводи, идентифицирали сме допуснатите грешки и знаем много добре какви могат да бъдат негативните последици от прекомерното разхлабване на изискванията към клиентите. Убеден съм, че няма банка в страната, която да не предлага отговорно банкиране на клиентите си.
Разбира се БНБ е надзорна институция и тяхно право и задължение е да отправят препоръки и да следят внимателно както самият пазар, така и състоянието и дейността на всяка банка. Ние - банките, изпълняваме стриктно всяка препоръка и за това можем да се похвалим с изключително стабилна банкова система в страната.

- Какъв е ръстът на кредитирането при вас?
- От няколко години работим заедно с Международната финансова корпорация (IPC) и Bain&Co. по развитие на доброто корпоративно управление и управлението на риска. Заедно с Bain&Со.разработихме стратегията на банката, която се фокусира към кредитна експанзия сред малките и средни предприятия в страната и в ритейл сегмента.
Тази политика допълнително диверсифицира пазарните рискове и засили стабилните позиции на банката. Резултатите от стратегията ни са на лице.
През миналата година бяхме банката с най-голям обем отпуснати потребителски кредити спрямо всички останали наши конкуренти. Прирастът на портфейла ни бе 127,4 млн. лв. В края на първото тримесечие на тази година печалбата ни нараства с 22,3%.

- За какво българите вземат заеми?
- Целите на кредитите са разнообразни от покупка на собствено жилище, до ремонт или инвестиция. Стабилната икономическа среда у нас дава все по-голяма увереност на потребителите в техните финансови възможности. От друга страна, банките предлагаме все по-гъвкави кредитни продукти и атрактивни условия.
През настоящата година Първа инвестиционна банка празнува своята 25-годишнина от създаването си. Това е четвърт век и по този повод банката предлага на клиентите юбилейни предложения по кредитни и депозитни продукти.
Първата поредица от юбилейните предложения стартира в началото на месец юни.

- Намалява или се увеличава делът на лошите кредити? И ако намалява, означава ли това, че се подобрява икономическата среда и хората обслужват редовно задълженията си?
- Делът на лошите кредити намалява със стабилни темпове през последните години. В края на март 2018 г. брутният размер на необслужваните кредити и аванси в банковата система възлиза на 7,715 млрд. лв., като в края на 2017 г. той бе 8,292 млрд. лв.
Делът им намалява до 9,3% (при 10,2% в края на декември 2017 г.). Разбира се икономическата обстановка оказва своето благоприятно отражение, но и тук трябва да прибавим все по-активното управление на портфейлите от самите банки.
Уверен съм, че в следващите години ще се приближим все повече до средните стойности, които се регистрират в Европа.

- Вие бяхте в изпълнителната власт. Как изглежда сега България -политически и икономически?
- Икономически страната ни привлича все по-голямо внимание от страна на международната инвестиционна общност. Имаме стабилни макроикономически показатели и това ни прави атрактивни. Потенциал за стабилен ръст отбелязваме не само в потребителското търсене, но и в индустрията, което е предпоставка за повече инвестиции в България и региона. Прогнозите, които дават и Световната банка, и МВФ за икономиката ни сочат запазване на положителния тренд.
Като обобщение можем да кажем, че всички данни показват, че икономиката не само на България, но и на страните в региона се намира в положителен икономически цикъл. Колкото до политиката, аз никога не съм се възприемал като политическо лице. Дори и през времето, когато бях заместник-министър, аз върших своята работа като експерт, а не като политик. Вярвам, че човек трябва да прави това, в което е добър, а моята сила са финансите.