Социална отговорност

Корпоративното дарителство е възможно

Нашите ценности

Каузите, зад които Банката застава, са избрани съобразно възможностите на Fibank да предостави най-ефективната подкрепа.


Fibank се стреми да се обвързва със значими идеи, които водят до решаването на конкретни проблеми и до подобряване живота на хората.


Ценностите, които Fibank следва при провеждане на своята политика за социална отговорност, са:
 • Съпричастност;
 • Доверие;
 • Отговорност;
 • Доброволчество;
 • Партньорство.
Корпоративното дарителство на Fibank е част от цялостната стратегия за социална отговорност на Банката, която включва:
 • работната среда – Банката осигурява подходяща работна среда за своите служители и по такъв начин им осигурява възможност да проявят своите потенциал и мотивация;
 • околната среда – Банката изпълнява своите бизнес дейности по начин, който опазва околната среда, като намалява своите разходи за електроенергия и предава за рециклиране материалите, които използва в работата си;

Fibank инвестира в социалното и икономическо развитие на страната – като работи ефективно, Банката създава благоприятни условия за своите клиенти, партньори, акционери, служители, държава. Банката създава заетост, финансира и подкрепя инициативи, плаща данъци. В допълнение на инвестициите в развитието на икономиката Fibank подкрепя и социалното развитие на страната чрез своята програма за корпоративно дарителство. Банката работи активно и за изграждане на социална ангажираност сред своите служители.

Първа инвестиционна банка има своя дарителска програма, разработена въз основа на идеята на обвързване на марката Fibank с националните ценности и събуждане на българската възрожденска традиция в дарителство.

Fibank активно насърчава и подкрепя участието на своите служители в тези програми чрез доброволна работа и дарителство.Дарителска програма

Дарителската програма на ПИБ е насочена в две основни направление:

 • социални инвестиции - ПИБ подкрепя развитието на деца и младежи, като подпомага създаването на възможности, изграждането на умения и самочувствие у младите хора. Банката подкрепя деца и младежи, лишени от родителски грижи, младежи от икономически изостанали региони от страната и други, които имат нужда от подкрепа за развитието си.
 • културни инвестиции - ПИБ подкрепя развитието на българската музика и театър, както и запазването на културното наследство.

ПИБ в Клуб на корпоративните дарители

На 23 май 2006 г. Първа инвестиционна банка заедно с Български дарителски форум, GloBul, OMV и други големи организации с подкрепата на Британско посолство, София, учредиха първия в България Клуб на корпоративните дарители. Клубът си поставя за цел развитието и популяризирането на стратегическото бизнес дарителство в България.

Социални програми:

Фонд "Социална отговорност на ПИБ"
ПИБ е първата българска банка, която създава фонд за осъществяване на отговорни дейности. Работата с деца и юноши, лишени от родителски грижи, винаги е била приоритет в социалната дейност на ПИБ. Години наред Банката отделя средства за деца от домовете, като откликва на конкретни молби и помага предимно за подобряване на битовите условия в домовете.

Впоследствие ПИБ поставя въпроса за още по-ефективно разпределение на средствата за благотворителност и решава съвместно с ФРГИ (Фондация „Работилница за граждански инициативи”) да учреди Фонд „Социална отговорност на ПИБ”. Създаването на Фонда е изключителен пробив и прецедент в отношенията между корпоративния български бизнес и нестопанския сектор в България. За пръв път българска финансова институция се договаря с водеща фондация, като й поверява управлението на специален фонд. Средствата за благотворителност се разпределят на проектен принцип с цел постигане на устойчиви резултати.

Досега в рамките на първите три сесии на Фонда са подкрепени общо 21 проекта с финансиране на обща стойност над 76 000 лв. Различни по своята насоченост, проектите целят създаване на необходимите условия, както и изграждане на умения у децата за по-независим живот след напускането на домовете за деца, лишени от родителски грижи.

Ден на отворените врати

Инициативата "Ден на отворените врати" е част от програмата за корпоративно дарителство на ПИБ, Фонд "Социална отговорност", управляван от Фондация  "Работилница за граждански инициативи" (ФРГИ). Всяка година Първа инвестиционна банка посреща в някои от своите офиси и клонове деца от домовете за деца, лишени от родителски грижи.На тези срещи децата показват своите умения на служителите на Банката. От своя страна служителите на ПИБ им разказват за своята работа като банкови служители, запознават ги с дейността на Банката, разговарят с тях и обменят идеи.

ПИБ в борбата срещу рака на гърдата

 • Първа инвестиционна банка участва в  Националната кампания за борба с рака на гърдата като закупи ехограф за Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен. В клоновете на Банката се разпространяват информационни брошури за превенция на болестта и здравните заведения, в които жените могат да получат консултации.
 • Първа инвестиционна банка и Дайнърс Клуб България съдействаха за осъществяване на дарителска кампания, инициирана от фондация "Работилница за граждански инициативи" (ФРГИ), за набиране на средства за закупуване на животоспасяващи медикаменти за лечение рак на гърдата. Жени Живкова дари своя рокля на стойност 2350 лева, която се продаде на благотворителен търг. С набраните средства ФРГИ закупи медикаменти „Аромазин” и безвъзмездно ги предостави на две онкоклиники – "Областен диспансер за онкологични заболявания без стационар" – гр. София и "Междуобластен диспансер за онкологични заболявания" – гр. Варна.

Културни програми:

Програма "Моите корени"

Първа инвестиционна банка и "ВЕЛМАР България", като граждански ангажирани институции, чрез фондация "ВЕЛМАР" предоставят част от средствата, получени при продажба на бижута от колекцията "Вдъхновение от античността" за благотворителност, свързана с опазването на българското културно наследство по национална програма "Моите корени". Програмата е насочена към разработването на модел за запазване и развитие на културното наследство, като позволява на български младежки групи и организации сами да определят кое е тяхното ценно културно наследство и под каква форма искат да го запазят и развиват.

Подобен иновативен начин за благотворителност – маркетинг, свързан с кауза – се прилага за първи път в България от български компании.

Дарителската програма, свързана с бижутата от колекция "Вдъхновение от античността", е посветена и на особено важна за XXI век тема – опазването на културното наследство на човечеството.

Преки дарения:

 • Софийска математическа гимназия за участие на ученическия им отбор в Mеждународнa олимпиада по математика за ученици до 14 г. в Хонк-Конг.
 • Детски фолклорен ансамбъл за участието му в културно представяне "България – земя на мистерии" в гр. Монпелие и гр. Карно – Франция.
 • Клуб "Явара Ру" – гр. Варна за незрящи деца, които изучават източни бойни изкуства, за участието им в международен турнир.
 • Училище за деца с изоставане в интелектуалното развитие – гр. Варна за организиране на абитуриентски бал.
 • Софийски духов оркестър
 • Филхармоничен оркестър на Националното радио
 • Учебен театър на НАТФИЗ
 • Софийски солисти
 • Държавна филхармония – Видин
 • Плевенска филхармония – Хр. Бръмбаров
 • Държавна филхармония – Шумен
 • Държавна филхармония – Враца
 • Оперно-филхармонично дружество – Русе
 • НМА "Панчо Владигеров"
 • Държавен сатиричен театър "Алеко Константинов"
 • Народен театър "Иван Вазов"
 • Театър "Българска армия"
 • Театър "Сфумато"Спонсорска програма

Спонсорската програма на Fibank е свързана със:

 • спортни инвестиции – Fibank е генерален спонсор на Българския олимпийски комитет;
 • здравеопазване – Fibank подкрепя здравеопазването, като дарява медицинска техника, апаратура или средства за закупуването им;
 • културни събития

Първа инвестиционна банка – Генерален спонсор на Български олимпийски комитет

На 18.01.2006 г. Първа инвестиционна банка подписа договор с Българския олимпийски комитет за генерално спонсорство за период от четири години. Банката ще спонсорира организирането и провеждането на всички спортни дейности и публични изяви на Българския олимпийски комитет през периода 2006 – 2009 г.

Основните направления, в които ПИБ ще подпомага БОК, са участието в Зимните олимпийски игри в Торино (2006 г.) и участието в Олимпийските игри в Пекин (2008 г.). По силата на договора Банката ще финансира още подготовката на млади таланти за участието им в Олимпийски игри, спортни прояви в България - “Младежки олимпийски дни”, Международен олимпийски ден, турнири за деца по различни видове спорт, съзтезания “Спорт за всички”, провеждането на научна конференция, семинари, организиране на художествени изложби и конкурси на спортна тематика, както и участието на БОК в международни семинари. Първа инвестиционна банка се ангажира с изплащането на социални пенсии за олимпийски медалисти и с подпомагане на бивши спортисти и деятели.

От страна на ПИБ договорът бе подписан от Джонатан Харфилд, Главен изпълнителен директор и Мая Георгиева, Изпълнителен директор. От страна на БОК подписа Председателят Стефка Костадинова.