back

Допълнителни кредитни карти

Позволете и на Вашите близки да се възползват от предимствата на кредитната карта от Fibank

Като притежател на кредитна карта Visa или MasterCard от Fibank Вие можете да издадете допълнителни кредитни карти за Ваши роднини или близки над 18 години към вече съществуващата Ви картова сметка във Fibank. С допълнителните кредитни карти ще осигурите възможността да пазарувате свободно на различни места по едно и също време, като ползате един лимит – този на основната Ви кредита карта.

Защо да издадете допълнителна кредитна карта на избрани от Вас лица?

 • по-ниски разходи – допълнителните кредитни карти са с по-ниска такса за годишна поддръжка в сравнение с основната кредитна карта;
 • контролирате и управлявате по-ефективно личните финанси;
 • удобство - като давате достъп до разрешения вече кредитен лимит на избрани от Вас лица, Вие и Вашите близки разполагате с допълнителни средства и може да ползвате един кредитен лимит за разплащане на различни места;
 • оптимизация на плащанията - заплащате една обща минимална погасителна вноска за всички карти по сметката, вместо за всяка карта поотделно;
 • бързо и удобно проследявате всички разходи -  получавате една обща справка за всички карти – основната и допълнителните;
 • сигурност – винаги сте информирани за плащанията, извършени с допълнителнта кредитна карта като се абонирате за изпращане на картови авторизации по e-mail чрез информационната услуга Mоята Fibank.
 • пълноценно платежно средство - допълнителните кредитни карти се ползват от всички предимства, които притежава и основната кредитна карта, като бонус програмата на Fibank за револвиращи кредитни карти, участие в промоци и др.

Параметри на допълнителните кредитни карти:

тип на допълнителната кредитна карта

Visa или МasterCard по избор (с изключение на MasterCard YES)   

брой допълнителни кредитни карти към основната без ограничение
валута на сметката

като валутата на основната картова сметка

лихвeни условия

като на основната карта

гратисен период

като на основната карта

кредитен лимит

всички допълнителни кредитни карти ползват един общ кредитен лимит – този на основната кредитна карта. Можете да ограничите допълнителната кредитна карта чрез промяна на лимитите за теглене и плащане

срок на валидност

5 години с възможност за автоматично подновяване

такса за издаване

без такса

такса за годишна поддръжка

съгласно Тарифата на Fibank

Можете да кандидатствате за издаване на допълнителна кредитна карта от Fibank:

Важно! Допълнителната кредитна карта се получава в предварително избрания за получаване клон на Fibank, лично от лицето, на чието име се издава тя.

Ако допълнителната кредитна карта бъде открадната, загубена или някаква друга причина налага нейното преиздаване, е необходимо Титулярят на картовата сметка да посети клон на Банката и да попълни необходимите документи.

Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка

С Вашата кредитна карта от Fibank Вие можете да се възползвате от разнообразните бонус програми, създадени специално за клиентите на банката:

Програма Cashback

В програмата Cashback участват автоматично всички притежатели на револвираща кредитна карта от Fibank.

 

Описание на програмата:

 • при плащане с кредитната карта в търговски обект в България или в чужбина Вие получавате по една cashback точкa за всеки похарчен 1 лев;
 • за всеки 100 натрупани cashback точки можете да получите 0.50 лева обратно в картовата си сметка;
 • точките се натрупват на 6-месечни периоди;
 • минималната натрупана сума от покупки при търговци, която е необходима, за да получите обратно стойността на cashback точките, е 2 000 лв. за 6-месечен период;
 • ако в края на всеки 6-месечен период сте натрупали над 2000 cashback точки, сметката Ви се заверява със сума, съответстваща на натрупаните точки. Например: при похарчени 3 565 лева получавате 17.83 лв. по своята картова сметка;
 • cashback точки не се прехвърлят от един 6-месечен период към друг;
 • 6-месечният период започва да тече от датата на издаване на кредитната карта;
 • при блокиране на картата поради забавени плащания, губите натрупаните до момента cashback точки, като до края на остатъка от 6-месечния период имате възможност отново да натрупвате точки;
 • можете да се информирате за натрупаните cashback точки в месечните си извлечения или в клоновете на Банката;
 • клиентите с допълнителни кредитни карти натрупат собствени cashback точки и трябва да направят отделен оборот от 2000 лв., като заверените cashback точки се появяват в сметката на основния картодържател.

Важна информация:

Услугата "Захранване на микросметка" (наименованието е примерно) от револвираща кредитна карта на портали като www.ePay.bg, www.eBg.bg и www.moneybookers.com (изброяването не е изчерпателно), при които се извършват трансакции на прехвърляне на средства (включително прехвърляне на средства на банкомат), както и всички сайтове за залагания, и трансакции, с които се прехвърлят средства, без трансакциите да се обработват като покупка на стока или услуга при търговец, не натрупват бонус точки в програма CashBack. При спор между страните Fibank има правото да изисква, като доказателство за спазване условията на програмата представянето от Оправомощения ползвател на картата, на фактура или документ за извършена покупка на стока или услуга.

Кредитни карти