back

Безконтактни кредитни карти Visa payWave и Mastercard PayPass

 

MasterCard PayPass Visa payWave Classic

Международните безконтактни кредитни карти от Fibank Ви предлагат:

 


Кандидатствайте сега

Параметри на безконтактни кредитни карти:

видове кредитни карти: Mastercard PayPass, Visa payWave Classic, Mastercard YES PayPass
валута на сметката левове, евро, щатски долари, британски лири за Visa payWave
лихвeни условия

 

плащане при търговец чрез ПОС устройство 16%*
теглене в брой
18%*
безлихвен гратисен период до 45 дни
минимална погасителна вноска 3% от изразходвания кредитен лимит мин. 10.00 лева
обезпечение без обезпечение**
кредитен лимит

Определя се по индивидуална оценка на кредитоспособност.

максимален размер до 50 000 лв. или равностойност в евро или щатски долари, и до 4 500 GBP за Visa payWave Classic

срок на валидност 5 години с възможност за автоматично подновяване
такса за годишна поддръжка 39 лева или равностойност във чужда валута при кредитен лимит до 10 000 лв. или равностойност в чужда валута***
възможност за издаване на допълнителна карта да - за Visa PayWave и Mastercard PayPass
срок за издаване на картата до 3 работни дни за гр. София и до 5 работни дни за останалата част на страната, след получено телефонно потвърждение от кредитен специалист на Банката
застраховка "FiHealth Протект" възможност да сключите застраховка „FiHealth Протект", която е безплатна за първата година и се предлага от „FiHealth Застраховане" специално за клиенти на Fibank с кредитни карти
застраховка "Пътуване в чужбина" от Generali безплатна

* За договори за новоиздадени кредитни карти след 01.03.2015 г. Подробна информация за лихвените условия по договори за кредитни карти, сключени преди тази дата, можете да намерите в „Лихвен бюлетин на Fibank"

**По преценка на Банката, може да бъде изискано обезпечение.

***Подробна информация можете да намерите в Тарифа на Fibank

И още:

В случай че в рамките на гратисния период погасите цялото си задължение, няма да Ви бъде начислена лихва върху изразходваните суми за плащане или теглене в брой.

Разполагате с разнообразни възможности за погасяване на задълженията по кредитната Ви карта, чрез:

 

Можете да кандидатствате за издаване на кредитна карта от Fibank по един от следните начини:

 • като подадете онлайн искане;
 • чрез електронно банкиране Моята Fibank;
 • чрез мобилното приложение My Fibank;
 • с едно обаждане на телефон *bank (*2265) и наш служител ще Ви съдейства с попълването на заявката;
 • на място в клон на Fibank.

След обработване на Вашето искане за кредитна карта, до 3 работни дни за гр. София и до 5 работни дни за страната, Вие ще получите картата си в предварително избран от Вас клон на Fibank.

 

Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка

С Вашата кредитна карта от Fibank Вие можете да се възползвате от разнообразните бонус програми, създадени специално за клиентите на банката:

 

Бонус програма YES

Спечелете с програма YES от Fibank

Програма YES е специалната програма за лоялност на Fibank. С всяко плащане в обект от партньорската мрежа на YES, Вие трупате бонус точки, който впоследствие можете да използвате като отстъпки при последващи плащания.

Програма YES обхваща голям брой търговски обекти - големи търговски вериги, по-малки магазини, ресторанти и др. Всички те са означени със специален стикер YES.

Плащайте със своята карта, издадена от Fibank, и автоматично участвате в програмата. Как?

 • Намерете стикера YES сред множеството от търговци, включени в програмата.
 • Платете със своята карта от Fibank;
 • Колкото повече плащате, толкова повече бонус точки печелите;
 • Натрупаните бонус точки можете да използвате като отстъпка чрез намаляване на крайната цена при заплащане на стока и услуга при търговец - участник в програмата.

Картите, издадени от Fibank, които участват в програмa YES са: дебитни карти DebitMastercard и Maestro PayPass, и кредитни карти Mastercard PayPass и Mastercard PayPass YES.
Пълен списък на търговците и подробна информация за програмата можете да намерите тук.

 

 

Бонус програма Cashback

В програмата Cashback участват автоматично всички притежатели на револвираща кредитна карта от Fibank.

Описание на програмата:

 • при плащане с кредитната карта в търговски обект в България или в чужбина Вие получавате по една cashback точкa за всеки похарчен 1 лев;
 • за всеки 100 натрупани cashback точки можете да получите 0.50 лева обратно в картовата си сметка;
 • точките се натрупват на 6-месечни периоди;
 • минималната натрупана сума от покупки при търговци, която е необходима, за да получите обратно стойността на cashback точките, е 2 000 лв. за 6-месечен период;
 • ако в края на всеки 6-месечен период сте натрупали над 2000 cashback точки, сметката Ви се заверява със сума, съответстваща на натрупаните точки. Например: при похарчени 3 565 лева получавате 17.83 лв. по своята картова сметка;
 • cashback точки не се прехвърлят от един 6-месечен период към друг;
 • 6-месечният период започва да тече от датата на издаване на кредитната карта;
 • при блокиране на картата поради забавени плащания, губите натрупаните до момента cashback точки, като до края на остатъка от 6-месечния период имате възможност отново да натрупвате точки;
 • можете да се информирате за натрупаните cashback точки в месечните си извлечения или в клоновете на Банката;
 • клиентите с допълнителни кредитни карти натрупат собствени cashback точки и трябва да направят отделен оборот от 2000 лв., като заверените cashback точки се появяват в сметката на основния картодържател.

Важна информация:

Услугата "Захранване на микросметка" (наименованието е примерно) от револвираща кредитна карта на портали като www.ePay.bg, www.skrill.com и др. (изброяването не е изчерпателно), при които се извършват трансакции на прехвърляне на средства (включително прехвърляне на средства на банкомат), както и всички сайтове за залагания, и трансакции, с които се прехвърлят средства, без трансакциите да се обработват като покупка на стока или услуга при търговец, не натрупват бонус точки в програма CashBack. При спор между страните Fibank има правото да изисква, като доказателство за спазване условията на програмата представянето от Оправомощения ползвател на картата, на фактура или документ за извършена покупка на стока или услуга.