назад

Сметки за застрахователни брокери и агенти

Първа инвестиционна банка предлага откриване на сметки за застрахователни брокери или застрахователни агенти (по чл. 155, ал. 1, т. 2 от Кодекса за застраховане).

Това е специална клиентска сметка, по която могат да се превеждат застрахователните премии за застрахователя и застрахователните обезщетения или парични суми за потребителя на застрахователни услуги.

Сметки зи застрахователни брокери и агенти могат да се открият като:

Таксите и комисионите, които се прилагат, са според действащата Тарифа на Банката.

Банкови сметки