назад

Валутни курсове за картови трансакции

Дата*: * във формат ДД.ММ.ГГГГ

Информация за превалутиране

Всеки път когато плащате с Вашата карта във валута, различна от валутата на Вашата сметка, банката извършва обмяна или т.нар. "превалутиране". При превалутирането се прилага обменният курс за картови трансакции на Fibank към момента на обработка на трансакцията.

Когато трансакцията е направена в чужбина, превалутирането на сумата се извършва според вида на картата (Visa или MasterCard) първоначално по обявения курс на картовите организации Visa или MasterCard за съответния ден, т. нар. сетълмент. Сетълментът между MasterCard и Fibank се извършва в USD. Сетълментът между Visa и Fibank се извършва в EUR.

След като се извърши сетълментът, Fibank преизчислява така получената сума във валутата на сметката, като прилага обменния курс за картови трансакции на Fibank към момента на обработка. Това е реалната сума, с която се задължава Вашата сметка за конкретната трансакция.

Пример 1:

Извършили сте плащане в GBP с карта MasterCard. Превалутирането на сумата ще изглежда така:

Валута на Вашата сметката BGN
Сума на трансакцията 11.00 GBP
Финансово съобщение от MasterCard (сетълмент) 17.21 USD
Конвертиране Fibank 17.21 USD по курс продава за USD (1.788 BGN за дата на обработка) или 30.77 BGN
Задължаване на Вашата сметка 30.77 BGN

 

Пример 2:

Извършили сте плащане в MKD с карта Visa. Превалутирането на сумата ще изглежда така:

Валута на Вашата сметката BGN
Сума на трансакцията 240.00 MKD
Финансово съобщение от Visa (сетълмент) 3.90 EUR
Конвертиране Fibank 3.90 EUR по курс продава за EUR (1.9565 BGN за дата на обработка) или 7.63 BGN.
Задължаване на Вашата сметка 7.63 BGN

 

 

 

 

Полезна информация