PSD 2 Open Banking

API Портал за PSD2 и Доставчици на услуги


Директива PSD2

Open Banking възниква в резултат на директива PSD2 на Европейски банков орган (ЕБО). То предоставя възможност на индивидуални и корпоративни клиенти за сигурно споделяне техни данни с банки и трети страни, позволявайки им да сравняват продукти, инициират плащания и искане за информация по сметка. Данните се споделят посредством Специални програмни интерфейси (APIs).

API Портали за Доставчици на услуги ("TPP")

Първа инвестиционна банка АД, като част от усилията си съгласно Директивата за Платежни Услуги, предоставя:

  • Тестова среда, базирана на стандартите на "Берлинската група" и национален стандарт BISTRA, и налична за оторизирани Доставчици на Услуги, предоставяща възможност за изпитване достъп до API, започвайки от 14.03.2019 г. Тестовата среда е достъпна на следния интернет адрес: https://psd2dev.fibank.bg/fibank-sb/psd2/
  • Продукционна среда, базирана на стандартите на "Берлинската група" и национален стандарт BISTRA, даваща възможност на Доставчици на Услуги да предоставят PSD2-базирани услуги от 14.06.2019 г. Тестовата среда е достъпна на следния интернет адрес: https://psd2dev.fibank.bg/fibank/psd2/

Първа инвестиционна банка АД ще публикува на 3(три)-месечна база статистическата информация за сравнение на достъпността на интерфейсите, предоставени от Банката на нейните ползватели на платежни услуги за директен достъп до техните платежни сметки онлайн ежедневно, започвайки от 07.01.2020 г.

 

 

 

Частни лица