Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

През настоящия програмен период, обхващащ годините между 2014 и 2020 г., фокусът на Програмата за развитие на селските райони ще бъде поставен върху следните приоритетни области на въздействие:

  • Подпомагане на земеделските стопанства;
  • Опазване на околната среда;
  • Образование и заетост;
  • НИРД и иновации;
  • Диверсификация.

Общият бюджет на програмата за целия програмен период възлиза приблизително на 2 751 510 548 евро, от който 2 338 783 966 евро (85%) представлява приносът на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), а участието на страната ни е в размер на 15%.

По-подробна информация за Програмата за развитие на селските райони и за мерките, които предстоят да бъдат обявени до края на програмен период 2014 - 2020 г., можете да откриете на официалната интернет страница на Програмата.

Европейски програми