назад

Изходящи преводи в чуждестранна валута

Ние Ви осигуряваме възможност да превеждате парични средства:

 • в страната и в чужбина, до всяка точка на света. Широката мрежа с над 600 банки-кореспонденти, с които Първа инвестиционна банка поддържа кореспондентски отношения, допълнително улеснява коректното и навременно изпълнение на наредените от Вас преводи във валута.

 • за УНИБанка, Р. Македония - преводите се извършват с вальор същия работен ден без допълнителна комисиона.

 • за ПИБ Албания - преводите се извършват с вальор същия работен ден с комисиона по-ниска от стандартната на Банката за изходящи преводи във валута и без такса SWIFT.

Повече информация можете да откриете в Тарифата за такси и комисиони на Fibank.

Какво трябва да знаете?

1. Извършването на презгранични преводи в чуждестранна валута се извършва след представяне на допълнителни документи, съгласно изискванията на действащото валутно законодателство.

2. Срокът на изпълнение е деня, следващ деня на нареждане (том вальор). Спешни нареждания за изпълнение с вальор същия работен ден се таксуват допълнително съгласно Тарифата на Банката.

3. Валутата на превода може да бъде различна от валутата на сметката, от която нареждате превод, като Банката превалутира сумата по действащия курс за обмяна на валута в момента на извършване на превода. Първа инвестиционна банка извършва преводи в USD, EUR, CHF, GBP, CAD и други конвертируеми валути.

Важна информация:

Уважаеми клиенти,

Във връзка с регулаторни изисквания, считано от 01.01.2019 год., при нареждане на превод към Обединени арабски емирства (ОАЕ), в полето „Основание" на превода задължително следва да се попълни трибуквен код от посочените в настоящия списък.

Изборът на код следва да е обвързан и да допълва информацията, попълнена в полето „Основание". Например, ако плащането е за закупена стока, и в тази връзка са цитирани номера на фактури, като код следва да се впише GDS.

 

Съгласно разпоредбите на Валутния закон, Наредба №27 и Наредба №28 на Българската народна банка и други приложими нормативни актове, търговските банки изпълняват нареждания за преводи в чуждестранна валута, както следва:

 • За суми, чиято равностойност е равна на или надхвърля 30 000 лева към трета страна (извън територията на Европейското икономическо пространство), при представяне на съответните документи съгласно чл. 2, ал. 2 и чл. 3 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба №28 на БНБ, доказващи основанието за извършвания превод (проформа-фактура, митническа декларация, договор и други) и Декларация по чл.2, ал. 1 от същата наредба, която се попълва независимо от приложените документи. Документи, съставени на чужд език, се придружават при поискване, с превод на български език.
 • За суми с равностойност над 30 000 лева, при представяне на декларация за произход на средствата, предмет на превода.

Банката може да установява наличието или липсата на постоянно пребиваване на физическите лица в Република България по смисъла на Валутния закон чрез изискване на декларация по образец, утвърден от БНБ, като предварително условие за изпълняване на нареждане за плащане или превод към чужбина.

Fibank поддържа кореспондентски отношения с над 600 банки от целия свят. Широката кореспондентска мрежа улеснява извършването на международни преводи във валута.

В допълнение, Fibank предоставя възможност на своите клиенти да извършват международни преводи в над 120 екзотични валути.

Fibank е сред водещите банки в областта на международните преводи и търговско финансиране.

Банки кореспонденти за валутни разплащания:

Държава / Банка валута SWIFT

• Австрия
   
Unicredit Bank Austria, Vienna
EUR BKAUATWW   

• Белгия
   
ING Bank, Brussels EUR BBRUBEBB010

• Великобритания
   
Lloyds Bank PLC, London GBP LOYDGB2L
Barclays Bank PLC, London GBP BARCGB22
JPMorgan Chase Bank, London EUR CHASGB2L

• Германия
   
Bayerische Landesbank, Munich EUR BYLADEMM
Commerzbank AG, Frankfurt am Main EUR COBADEFF
Commerzbank AG, Frankfurt am Main AUD COBADEFF

• Дания
   
Danske Bank, Copenhagen DKK DABADKKK

• Испания
   
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Madrid EUR BBVAESMM

• Италия
   
Unicredit SpA, Milano EUR UNCRITMM
Intesa Sanpaolo, Milano, Italy EUR BCITITMM

• Канада
   
Bank of Montreal, Toronto CAD BOFMCAT2

• Китай
   
Industrial and Commercial Bank of China Limited, Luxembourg
 CNY  ICBKLULC

• Норвегия
   
DnB NOR Bank ASA (formerly Den Norske Bank AS),Oslo NOK DNBANOKK

• Русия
   
OJSC Promsvyazbank, Moscow
RUB PRMSRUMM
Alfa - Bank, Moscow, Russian Federation
RUB ALFARUMM

• Румъния
   
Citibank Europe PLC, Dublin, Ireland
RON CITIIE2X

• САЩ
   
Bank of New York Mellon, New York USD IRVTUS3N
Citibank N.A., New York USD CITIUS33
JPMorgan Chase Bank, New York USD CHASUS33

• Франция
   
BNP Paribas, Paris EUR

BNPAFRPP


• Швейцария
   
Credit Suisse, Zurich CHF CRESCHZZ80A
UBS AG, Zurich CHF, EUR UBSWCHZH80A

• Швеция
   
Danske Bank, Stockholm SEK DABASESX

• Япония
   
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFG Ltd., Tokyo
 JPY  BOTKJPJT
 • Списък на документи при нареждане на преводи в чуждестранна валута 121.71 KB
  Документи, изисквани от клиентите при презгранични преводи и плащания към сметка, водена извън територията на Европейското икономическо пространство, на суми, чиято равностойност е равна на или надхвърля 30 000 лева, съгласно Наредба №28 на Българската народна банка.
 • Декларация по чл. 2, ал. 1 от Наредба №28 на БНБ 174.73 KB
  Тази декларация се попълва винаги при нареждане на презграничен превод към трета страна (извън Европейското икономическо пространство) в размер на 30 000 лева или повече или тяхната равностойност в друга валута, независимо от приложените документи, удостоверяващи основанието и размера на плащането.

Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка

Преводи в чуждестранна валута