назад

Промоционален потребителски кредит "Супер кредит"

Потребителски кредит "Супер кредит" предлага:

 • висока сума на кредитиране - от 15 000 лв. до 80 000 лв. или равностойността им в евро;
 • срок за погасяване - до 5 години;
 • без поръчител;
 • само срещу лична карта**;
 • без такса за отпускане, управление или ангажимент;
 • изплащане на равни месечни вноски;
 • без такса за предсрочно погасяване на кредита;
 • улеснена процедура за кандидатстване и бърз отговор;
 • възможност да сключите застраховка "Спокойствие с FiHealth" за защита на кредита.

* Годишният лихвен процент се определя в зависимост от индивидуалния кредитен рейтинг на всеки кредитоискател.
** В зависимост от индивидуалния Ви кредитен рейтинг може да бъдат изискани и други документи.

В предложението са включени следните допълнителни отстъпки:

Потребителският кредит от Fibank е удобен начин да получите необходимите Ви средства за:

 • ремонт на жилище;
 • покупка на автомобил;
 • покупка на битова техника;
 • заплащане на обучение;
 • екскурзия и почивка;
 • текущи битови задължения;
 • семейни събития;
 • или просто защото се нуждаете от пари за непредвидени плащания.

Пример за информиран избор:

размер:
от 15 000 лв. до 80 000 лева или равностойността им в евро
срок за погасяване: до 5 години
минимален деклариран нетен месечен доход 1 000 лева
обезпечение: без обезпечение
комисиона за предсрочно погасяване:
не се дължи

лихвени условия
за целия период на кредита
4.44% * променлив годишен лихвен процент, формиран на база СЛП + надбавка (с кумулирани допълнителни отстъпки)

*Годишният лихвен процент е променлив и се формира на база СЛП + надбавка. СЛП е референтен лихвен процент, базиран на спестяванията, изчисляван за всеки отделен вид валута по обявена от Банката методика. Лихвената надбавка се изчислява според индивидуалния кредитен рейтинг на всеки кредитоискател. В отделни случаи, определените от банката конкретни условия на финансиране, може да се различават от стойностите посочени по-горе, или да се прилагат допълнителни отстъпки от посочените параметри.
ГПР (Годишен процент на разходите): ГПР: 5.85%, изчислен при размер на кредита 20 000 лв, срок на погасяване 60 месеца, при променлив лихвен процент в размер на 4.44% за срока за погасяване и ползване на кредитна карта с SMS известяване от Fibank, банков пакет с уеб банкиране и застраховка „Спокойствие с FiHealth". Месечната вноска при посочените параметри и изцяло усвоен кредит е 372.31 лева. Общата дължима сума е в размер на 23 025.91 лева. В ГПР е включен разходът за такса за разглеждане на документите, която се изисква и е за сметка на Кредитополучателя, както и разходи за годишна такса по кредитна карта в размер на 39 лв., пакетна програма с месечна такса в размер на 3 лв. и годишна застрахователна премия в размер на 101 лева.

За Потребителски кредит от Fibank може да кандидатствате, ако:

 • сте дееспособно физическо лице, български гражданин;
 • работите по трудово или приравнено към него правоотношение за неопределен срок или по договор за управление и контрол; да упражнявате свободна професия;
 • имате минимален деклариран нетен месечен доход: 1000 лв.

Ако желаете да кандидатствате за кредит от Fibank:

В случай че искането е одобрено, наш служител ще се свърже с Вас за сключване на договор за кредит. Сумата по кредита се усвоява еднократно до посочения в договора за кредит срок за усвояване.

Ако желаете да кандидатствате за Потребителски кредит от Fibank е необходимо да предоставите следните документи:

 1.  Искане за отпускане на кредит;
 2. Копие от личната карта на кредитоискателя;
 3. Други документи по преценка на Банката.

Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка