назад

Персонално банкиране

Персонално банкиране от Fibank

Услугата „Персонално банкиране" е разработена, за да предложи високо качество и грижа за клиента, като наравно с това дава достъп до широк кръг от услуги и продукти на Банката при преференциални условия.

Услугата "Персонално банкиране" от Fibank предлага:

 • Обслужване от личен банкер, с който можете да се свържете по всяко време;
 • Високо качество, конфиденциалност и компетентност при обслужването;
 • Провеждане на срещи в специално обособени зони за максимална дискретност и комфорт;
 • Приоритет на извършваните трансакции с минимално време за изчакване;
 • Индивидуални консултации и възможности за инвестиране в широк кръг финансови инструменти;
 • Преференциални условия по кредитни карти от висок клас по избор;
 • По-високи лимити и благоприятни условия за потребителски кредити;
 • Своевременна информация за всички нови продукти и възможности, предлагани от Fibank.

 

Клиентите на „Персонално банкиране" от Fibank имат възможност да се възполват от предимствата на специално разработени пакетни програми "Премиум" или „Премиум плюс", които предлагат следните предимства:

 • Безплатно откриване на разплащателна сметка в лева - без месечна такса за поддръжка, без минимално салдо;
 • По-високи касови лимити и допълнителни транзакционни преференции;
 • Преференциални условия по Дебитна карта;
 • Преференциални условия по Кредитна карта от висок клас - VISA GOLD/MASTERCARD GOLD; VISA PLATINUM/MASTERCARD PLATINUM;
 • Интернет Банкиране - безплатен софтуерен токен за активно банкиране;

и следните предимства при финансиране:

 • Без такса разглеждане на искането за кредит;
 • По-високи лимити за потребителски кредити и овърдрафти;
 • Лесен достъп до инвестиционните продукти, предлагани от Банката, включително и съдействие при инвестирането във финансови инструменти по цял свят;

Чрез услугата "Персонално банкиране" имате възможност за инвестиране и професионално управление на спестяванията с цел постигане на по-висока доходност, чрез инвестиции във дистрибутираните от ПИБ АД Взаимни фондове на Erste Asset Management *:

 • ESPA Bond Euro Corporate
 • ESPA Portfolio Balanced 30
 • ESPA Stock Europe
 • ESPA Stock Global


*Забележка: Инвестициите в посочените Взаимни фондове не носи фиксирана доходност, като средствата не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция.

 

 

Частни лица