назад

Парични преводи

Първа инвестиционна банка Ви предоставя възможност да извършвате разплащания в левове и чуждестранна валута, както в страната, така и чужбина. Можете да получавате суми по Вашите сметки, както и да нареждате парични преводи на Ваши близки, приятели или партньори, на които е необходимо да платите.

 


 


 


Парични преводи