Едногодишен депозит с нарастваща лихва

С Едногодишен свободен депозит получавате:

 • свободата да разполагате с парите си по всяко време;
 • нарастваща доходност;
 • гъвкавост.

Характеристики:

 • предназначен за физически и юридически лица;
 • срок - 12 периода по един месец;
 • минимална сума за откриване и поддържане по сметката - 500 лева/ 250 евро/ 250 щатски долара*;
 • без такса за откриване и закриване на сметката;
 • избор на валута – левове, евро или щатски долари;
 • теглене на средства от депозита по всяко време;
 • свободно довнасяне на суми.

* Важи за депозити, сключени след 09.11.2015 г.

Лихвени проценти за депозити в левове:

период 1-ви месец 2-ри месец 3-ти месец 4-ти месец 5-и месец 6-и месец
лихва 0.01% 0.03% 0.03% 0.10% 0.10% 0.20%
период 7-и месец 8-и месец 9-и месец 10-и месец 11-и месец 12-и месец
лихва 0.20% 0.20% 0.20% 0.30% 0.50% 0.90%

 

Лихвени проценти за депозити в евро:

период 1-ви месец 2-ри месец 3-ти месец 4-ти месец 5-и месец 6-и месец
лихва 0.01% 0.03% 0.03% 0.10% 0.10% 0.20%
период 7-и месец 8-и месец 9-и месец 10-и месец 11-и месец 12-и месец
лихва 0.20% 0.20% 0.20% 0.30% 0.50% 0.90%

 

Лихвени проценти за депозити в щатски долари:

период 1-ви месец 2-ри месец 3-ти месец 4-ти месец 5-и месец 6-и месец
лихва 0.01% 0.03% 0.03% 0.10% 0.10% 0.10%
период 7-и месец 8-и месец 9-и месец 10-и месец 11-и месец 12-и месец
лихва 0.10% 0.10% 0.15% 0.15% 0.40% 0.50%

 

Допълнителна информация:

 • лихвата се изплаща при закриване на депозита или при изтичане на срока му;
 • по всяко време могат да се теглят суми;
 • при внасяне на средства по депозита от първия ден до един ден преди изтичане на 3-тия месец включително - допълнително довнесените суми се олихвяват с годишен лихвен процент според приложената таблица за съответния депозит по валута;
 • при внасяне на средства по депозита от 4-тия до 12-ия месец включително - допълнително довнесените суми се олихвяват с годишна лихва 0.01%;
 • такси и комисиони - съгласно Тарифа на Fibank;
 • Титулярят не дължи предизвестие, в случай че желае да се разпореди със средства от влога преди уговорената дата на падеж в договора, включително и за неговото предсрочно прекратяване. При теглене на пари в наличност от влога над определен размер, посочен в Тарифата на Fibank, Титулярят следва да заяви предварително пред Банката извършването на операцията в посочените в Тарифата срокове, в противен случай Титулярят заплаща допълнителна такса.
 • ФГВБ (Фонд за гарантиране на влоговете в банките) гарантира пълно изплащане на сумите на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им до 196 000 лева, като в тази сума се включват и начислените лихви до датата на издаване на акт по чл. 20, ал. 1 от ЗГВБ (Закон за гарантиране на влоговете в банките). Средствата по депозита са гарантирани от ФГВБ, създаден и функциониращ в Република България, съгласно реда, до размера и при условията предвидени в ЗГВБ.

Защо да изберете депозитите на Fibank?

 • атрактивни лихви;
 • обслужване на депозита от всеки клон на банката;
 • надеждно партньорство - Fibank е авторитетна банкова институция, с утвърдени позиции на българския банков пазар.
 • възможност да довнасяте по всяко време;

Допълнително можете:

 • да получите кредит "Замразени пари" срещу депозита при атрактивни условия и ускорена процедура;
 • да заявите револвираща кредитна карта с чип, след като средствата по депозита са престояли повече от три месеца в банката;
 • при ползване на кредитни улеснения депозитът повишава автоматично Вашия кредитен рейтинг;
 • да направите абонамен за услугата SMStatus , за да получавате информация чрез SMS за сумата по Вашия депозит и неговия падеж;
 • да направите регистрация в Моята Fibank за дистанционно управление на Вашите финанси.

 

 

 

Можете да откриете депозит във Fibank във всеки клон на банката.

Необходимо е да:

 • представите личната си карта;
 • внесете сумата по депозита;
 • подпишете Договор за откриване на депозит във Fibank.

 

Предлагаме Ви още: