назад

Сътрудничество между Международната финансова корпорация и Fibank

24 юни 2015

В рамките на годишна среща на отделите за корпоративно управление на Международната финансова корпорация (IFC), която се проведе във Вашингтон от 17 до 19 юни 2015 г., заместник-председателят на Надзорния съвет на Fibank г-жа Мая Георгиева представи банката и участва в панелна дискусия за прилагането на доброто корпоративно управление във финансовата институция.

Участници в срещата бяха:

  • Гарт Бедфорд - представител на Групата за финансови институции, ръководещ работата с Fibank откъм управление на риска. Г-н Бедфорд участва чрез пряка видеоконферентна връзка;
  • Кирил Нейков - Група за корпоративно управление на IFC, ръководил съвместната работа с Fibank от 2012 г. и 2014 г.;
  • Морган Ланди - директор;
  • Дарин Харцлър - мениджър на Групата по корпоративно управление на IFC;
  • представители на Международната финансова корпорация от над 50 страни по целия свят.

Целта на дискусията бе да се даде пример за успешното сътрудничество на Международната финансова корпорация с Първа инвестиционна банка като инвестиционен клиент, получаващ препоръки в областта на корпоративното управление.

Работата по прилагането на този успешен модел включва както оценка, така и дейност по прилагането на последните тенденции в областта на доброто корпоративно управление.

Панелната дискусия имаше за цел да покаже как успешният модел на работа може да се възпроизведе и в други световни региони.

Сътрудничеството на Fibank (Първа инвестиционна банка) с IFC в областта на корпоративното управление започва през 2010 г. Тогава банката възлага на Международната финансова корпорация да направи независима оценка на корпоративното управление и управлението на риска на банката. След отправените препоръки на IFC Fibank извършва значими промени в своята организационна структура и практиките по управление на риска.

През 2012 г., изпреварвайки конкурентите си, Fibank създава нови комитети към Надзорния съвет (Главен комитет, Комитет по риска и Комитет по възнагражденията), в съответствие с Насоките за вътрешно управление на ЕБО.

През април 2014 г. Първа инвестиционна банка изисква повторна оценка на направените вече промени за усъвършенстване на корпоративното управление. Оценката е завършена в края на май и със съдействието на IFC е разработен конкретен план с ясно дефинирани цели и срокове. Понастоящем Fibank приема нови вътрешни документи, целящи по-нататъшното развитие на системите за корпоративно управление и управление на риска.

Мая Георгиева отбеляза, че промените, направени вследствие на сътрудничеството с Международната финансова корпорация, ще доведат и до качествени промени в корпоративното управление и управлението на риска на банката като организационни и структурни промени, както и избор на нов независим член на Надзорния съвет, съгласно критерии, надхвърлящи националните изисквания за независимост.

В резултат на тези мерки бе направен и изборът на нов независим член на Надзорния съвет на банката в лицето на г-н Юрки Коскело, като неговата номинация бе гласувана на редовното годишно общо събрание на акционерите на "Първа инвестиционна банка" АД. Г-н Коскело е работил повече от 20 години именно в IFC.

Международната финансова корпорация (IFC) е част от Световната банка и е нейното инвестиционно звено, което е инвестирало над 1.1 млрд. лв. в България през последните 14 години.

Международната финансова корпорация (IFC) работи с частни организации в повече от 100 страни по целия свят, като предоставя утвърдени практики за добро корпоративно управление и управление на риска само след проявен интерес от страна на частната организация, която трябва да бъде активната страна в партньорството.

  • Няма коментари


Изпращане на коментар

Новини